Prosemináře


Prosemináře vypsané v akademickém roce 2017/2018


Zimní semestr:


 Proseminář systematické teologie - RET40124 (Augsburské vyznání) vyučuje  Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.Cíl prosemináře:


"Zvládnout četbu středně obtížných moderních theologických textů v překladu do mateřského jazyka. Dohledávat v theologických příručkách a slovnících (nikoli vygooglováním z Wikipedie) mně neznámé termíny, výpovědi, teorie, doktríny, myšlenkové směry a systémy, knihy, autory. Klást textu své otázky, dát si textem korigovat své názory. Učit se argumentativně obhajovat tvrzení, která považuji za správná, a vyvracet tvrzení, která považuji za nesprávná. Naučit se samostatně theologicky přemýšlet a vyjadřovat se slovem i písmem."

V minulosti např.:


RET 40115 Pannenberg Krédo  


Poslední změna: 9. leden 2018 14:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám