Odkazy

Užitečné odkazy


Perikopy různých křesťanských tradic:


 https://www.etf.cuni.cz/peri/


Liturgické texty a materiály ČCE:


http://www.evangnet.cz/materialy/liturgie


Liturgické formuláře připravované agendy ČCE:


 http://www.evangnet.cz/materialy/liturgie/formulare_pol




Poslední změna: 6. prosinec 2017 14:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky



ID datové schránky UK: piyj9b4



Přístup k mailu



Jak k nám