Expedice Jeruzalém 2017

Archeologická expedice: Jeruzalém 2017


Ve dnech 6. - 20. května 2017 se skupina studentů z UK ETF spolu s prof. Martinem Prudkým a doc. Filipem Čapkem opět zúčastní archeologického výzkumu, tentokrát v Jeruzalémě. Jedná se o účast na vykopávkách, které vede prof. Yuval Gadot z Archeologického institutu Tel Aviv University.


Expedice se uskuteční v rámci Institučního rozvojového projektu, jehož garanty jsou a . V rámci tohoto projektu budou účastníkům uhrazeny náklady přepravy do Izraele, pojištění, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě a osobní výdaje.


Expedice je určena především studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně doktorandům dalších oborů nebo magisterským a bakalářským studentům programu Evangelická teologie.


Podmínky účasti:

  • absolvované magisterské, resp. bakalářské studium uvedených oborů,

  • aktivní znalost angličtiny,

  • velmi dobrý zdravotní stav (způsobilost k fyzické práci),

  • základní orientace v problematice biblické archeologie (viz doporučená literatura),

  • odpovídající zaměření studia (disertační nebo diplomový projekt apod.)

  • a smysl pro teamovou spolupráci.


Přihláška:

  • Formulář přihlášky ( ke stažení zde)

  • Zájemci o účast v expedici nechť své přihlášky zašlou nejpozději do 15. ledna 2017 do 24:00 hod. na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. V. Fritzové, e-mail: ).


Výběr účastníků:

  • Účastníci expedice budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve čtvrtek 16. února od 10.00 hod. na ETF.

  • Účastníci si na letní semestr 2016/2017 zapisují předmět RET1054 - Archeologický výzkum - Jeruzalém 2017


Informační leták je vyvěšen na nástěnce katedry, na oddělení vědy a na zahraničním oddělení ETF (též ke stažení zde).


Doporučená literatura: (texty jsou dostupné odkazem )


Další materiály a odkazy:

poslední změna 14.9.2016 /Poslední změna: 6. červen 2017 09:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám