Tim Noble - bibliography

Tim Noble, PhD. - bibliography


Monografie


Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev, Wrestling with the Mind of the Fathers (Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2015). [ISBN: 978–0–88141–514–8].


Ивана Нобл, Катержина Бауерова, Тим Нобл, Паруш Парушев Пути православного богословия на Запад в ХХ веке / Пер. с чеш. (Серия «Современное богословие») (Москва: Издательство ББИ, 2016) [ISBN 978-5-89647-339-8] (Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev. Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ. Moscow: Izdatel'stvo BBI, 2016) Revised Version of Pravoslavné teologie ve 20. století na Západ.


Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev, The Ways of Orthodox Theology in the West (Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, připraveno k vydání 2015), str. 385. [978–0–88141–505–6]. (Upravený překlad knihy Cesty Pravoslavné Teologie ve 20. století na Západ. Překlad do angličtiny: Tim Noble).


Tim Noble, The Poor in Liberation Theology: Pathway to God or Ideological Construct? (Sheffield: Equinox, 2013 – Abingdon: Routledge, 2014), str. xii + 244. [ISBN: 978–1–84553–989–4].


Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev, Cesty Pravoslavné Teologie ve 20. století na Západ (Brno: CDK, 2012), str. 411. [ISBN: 978–80–7325–290–8].


Tim Noble, Keeping the Window Open: The Theological Method of Clodovis Boff and the Problem of the Alterity of the Poor (Prague: IBTS, 2009), str. iv + 320. [ISBN: 978–80–87006–08–5].

Editování kolektivní monografie


Tim and Ivana Noble, Martien Brinkman, Jochen Hilberath, (eds.), Charting Churches in a Changing Europe: Charta Oecumenica and the Process of Ecumenical Encounter. (Amsterdam – New York: Rodopi, 2006), str. 222  [ISBN: 90–420–2009–1].

 

Kapitoly v monografiích


Tim Noble, “Springtime in Paris: Orthodoxy Encountering Diverse Others Between the Wars”, in Andrew Pierce, Oliver Schuegraf (eds.), Den Blick weiten: Wenn Ökumene den Religionen begegnet: Tagungsbericht der 17. Wissenschaftlichen Konsultation der Societas Oecumenica (Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 99) (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014), str. 295–310. [ISBN: 978–3–374–03920–3].


Tim Noble, “Budování duchovního místa v hesychasmu a u Ignáce,” in Karel Rechlík, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.), Sensorium Dei: Člověk – proctor – transcendence (Brno: CDK, 2013), str. 67–80. [ISBN: 978–80–7325–322–6].


Tim Noble, “Social Work as Theology’s Challenging Other”, in Michal Kaplánek (ed.), Teologie a sociální práce: dvacet let dialogu, (Praha: UK–ETF, 2013), str. 61–73. [ISBN: 978–80–904681–1–5].


Ivana Noble and Tim Noble, “A non–synthetic dialectics between the Christian East and West: A starting point for renewed communication”, in Christine Büchner et al. (eds.), Kommunikation ist Möglich. Theologische, ökumenische und interreligiöse Lernprozesse. Festschrift für Bernd Jochen Hilberath. (Ostfildern: Matthias Grünewald Verlag, 2013), str. 273–81. [ISBN: 978–3–7867–2993–8].


Tim Noble, “Poutníkova bible. Bible v Upřímných vyprávěních poutníka svému duchovnímu otci a v Poutníkově cestě,” in Robert Svatoň (ed.), Velehradské dialogy I., (Olomouc: Refugium, 2013), str. 241–61. [ISBN: 978–80–7412–133–3].


Tim Noble, “Addressing the Other: Mission, Unity and the Question of Place”, in Peter De Mey, Andrew Pierce, Oliver Schuegraf (eds.), Mission und Einheit: Gemeinsames Zeugnis getrennter Kirchen? Mission and Unity: Common Witness of Separated Churches? (= Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 91) (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012), str.131–146, [ISBN: 978–3–374–03023–1].


Tim Noble, “Film o konverzi?” in Jiří Hanuš, Ivana Noble (eds.), Konverze a Konvertité (Brno: CDK, 2009) (Quaestiones quodlibetales No. 9), str. 139–41. [ISBN: 978–80–7325–196–3].


 Tim Noble, “Tomáš Akvinský – Ježíš, prostředník Boží milosti”, in Petr Jandejsek et al., (eds.), Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka (Praha: Jabok, 2008), str. 32–37. [ISBN: 978–80–904137–5–7].


Tim Noble, “Karl Rahner – Svobodný k následování Krista ve svobodě”, in Petr Jandejsek et al., (eds.), Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka (Praha: Jabok, 2008), str. 92–95. [ISBN: 978–80–904137–5–7].


Tim Noble, “Jon Sobrino – Ježíš osvoboditel” , in Petr Jandejsek et al., (eds.), Hledání Ježíšovy tváře: christologická čítanka (Praha: Jabok, 2008), str. 142–45. [ISBN: 978–80–904137–5–7].


Tim Noble, “Liberation Theology Today – Challenges and Changes”, in Michal Cáb, Roman Míčka, Marek Pelech (eds.), Mezinárodní symposium o teologii osvobození: sborník příspěvků (České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské university, 2007), str. 22–36. [ISBN: 978–80–7040–977–0].


Tim Noble, “Teologie osvobození a sociální nauka katolické církve”,  in Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.), Katolická sociální nauka a současná věda: Interdisciplinární analýzy sociálních encyklik Jana Pavla II (Praha: Vyšehrad, 2004), str. 57–80. [ISBN 80–7021–513–5].


Tim Noble, “Být všechno všem: Víra, praxe a kultura u George Tyrella a v teologii osvobození“, in Ivana Dolejšová (ed.), Budoucnost modernismu? (Prague: Síť, 1999), str. 55=61. [ISBN: 80–86040–11–9].


Tim Noble, “Víra a život v teologii osvobození” in Ivana Dolejšová et al.,  Úvod do teologického myšlení II: Pracovní texty IES. (Praha: Síť, 1998), str. 47–60. (nemá ISBN).


Studie v recenzovaných časopisech


Ivana Noble and Tim Noble, “The Starets-Disciple Relationship According to Mother Maria Gysi”, Baptistic Theologies 7:2 (2016), 88–100. [ISSN: 1803-618X].


Tim Noble, “Mutuality in Ecumenical Encounter”, Communio Viatorum 57:2 (2015), 107–112. [ISSN: 0010–3713].


Tim Noble, “Mission Born in the Place of Encounter Between East and West”, Logos: A Journal of Eastern Christian Studies 56:1-2 (2015), 289–299 [ISSN: 0024-5895].


Tim Noble, “Ignatian and Hesychast Spirituality: Praying Together”, St Vladimir’s Theological Quarterly 59:1 (2015), str. 43–53. [ISSN: 0036-3227].


Tim Noble, “’The Pathway into the Kingdom of Heaven’: The Indigenization of Russian Orthodox Tradition in Alaska”, přijato k publikaci, Mission Studies 32:1 (2015), str. 1–15. [ISSN: 1573–9789].


Tim Noble, “The Praxis of Celebration: The Subversive Power of Liberation Theology and Hesychasm”, Louvain Studies 38:2 (2014), str. 165–83. [ISSN: 0024–6964].


Tim Noble, “Living in the Truth in the Past and the Present in the Czech Republic”, Forum Mission 10 (2014): Reconciliation – Justice – Peace, str. 151–68. [ISSN: 1661–4216 ISBN: 978–3–03727–059–2].


Tim Noble, “’You shall not make my Father’s house a house of trade’: Liberation Theology’s Critique of Late Modern Capitalism”, Journal of European Baptist Studies 14:2 (January 2014), str. 31–47. [ISSN: 1213-1520].


Tim Noble, “Between the Swiss Train and the Eschaton: Mission in a Time of Waiting”, Baptistic Theologies 5:1 (2013), str. 147–62. [ISSN: 1803-618X].


Tim Noble, “Библията и поклонникът на Изток и на Запад: Употребата на Св. Писание в ‘Откровени разкази на един странник пред неговия духовен отец’ и ‘Пътешественикът от този свят до онзи’”, Богословска Мисъл 16:3-4 (2012), str. 92–110. [ISSN: 1310–7909]. (“The Bible and the Pilgrim in East and West: The Use of the Scriptures in The Way of the Pilgrim and The Pilgrim’s Progress”, Bogoslovska Misl. Opravená verze a překlad do bulhařštiný studie “A Writ Good Guide: The Bible in The Way of the Pilgrim and The Pilgrim’s Progress”). [ISSN: 1310–7909].


Tim Noble, “Rights of Indigenous Peoples and the Russian Orthodox Mission to Alaska”, Communio Viatorum 54:2 (2012), str. 164–83. [ISSN: 0010–3713].


Ivana and Tim Noble, “A Latin Appropriation of Christian Hellenism: Florovsky’s Marginal Note to ‘Patristics and Modern Theology’ and its Possible Addressee”, St Vladimir’s Theological Quarterly 56:3 (2012), str. 269–88. [ISSN: 0036-3227].


Tim Noble, “Pilgrims Progressing: Ignatius of Loyola and John Bunyan”, Baptistic Theologies 3:2 (2011), str. 64–78. [ISSN: 1803-618X].


 Tim Noble, “What to do when your best ideas are too good”, Baptistic Theologies 3:1 (2011), str. 31–44. [ISSN: 1803-618X].


Tim Noble, “A Writ Good Guide: The Bible in The Way of the Pilgrim and The Pilgrim’s Progress”, Journal of European Baptist Studies 12:1 (2011), str. 20–35. [ISSN: 1213-1520].


Tim Noble, “‘A věř mí, Bože, já v Tebe ještě nevěřím`. Vyprávění o obrácení v Konci dobrodružství“, Církevní dějiny 5 (2010), str. 116–24. [ISSN: 1803–0068].


Tim Noble, “Making Things Up: Narratives of Atonement”, Communio Viatorum 52:1 (2010), str. 68–82. [ISSN: 0010–3713].


Tim Noble, “Desatero ve filmech DeMillea a Kiesłowského”, in Život Dekalogu, život Písma (= Studie a texty Evangelické teologické fakulty 16:1 (2010), str. 51–64. [ISSN: 1802–6818  ISBN: 978–80–86498–40–9].


Tim Noble, “‘He’s Not The Messiah!’ Two Negative Film Christologies”, Communio Viatorum 51:1 (2009), str. 89–105. [ISSN: 0010–3713].


Tim Noble, “Teologie osvobození ve svém dějinném kontextu”, Teologická Reflexe 15:1 (2009), str. 58–75. [ISSN: 1211–1872].


Tim Noble, “In Search of the Bogeyman: A Response to Pavel Hanes”, Journal of European Baptist Studies 8:3 (2008), str. 35–39. [ISSN: 1213–1520].


Ivana and Tim Noble, “Christ in Contemporary Czech Film”, Journal for Reformed Theology 1 (2007), str. 84–106. [ISSN: 1872–5163].


Tim Noble, “Jean–Luc Marion, Idols and Liberation Theology”, Communio Viatorum 48:2 (2006), str. 131–54. [ISSN: 0010–3713].


 Tim Noble, “Záblesky vykoupení”, (Glints of Salvation), Teologický sborník (2:2002), str. 32–40. [ISSN: 1211–3808].


Tim Noble, “The Significance of the ‘Sacred Space’ in Two Communities,”, Communio Viatorum 44:3 (2002), str. 266–90. [ISSN: 0010–3713].


Tim Noble, “The Month on The Month”, The Month Vol. 34 (Second New Series) (Apr 2001), str. 142–50. [ISSN: 0027–0172].


Tim Noble, “Excavations”, The Month Vol. 34 (Second New Series) (Apr 2001), str. 151–55. [ISSN: 0027–0172].


Tim Noble, “At The Time”, The Month Vol. 34 (Second New Series) (Apr 2001), str. 156–69. [ISSN: 0027–0172].


Tim Noble, “Unwreckings: The Month and Gerard Manley Hopkins”, The Month Vol. 34 (Second New Series) (Apr 2001), p. 172. [ISSN: 0027–0172].


Tim Noble, “An Introduction to the Theology of Gustavo Gutiérrez”, Communio Viatorum 43:1 (2001), str. 8–27. [ISSN: 0010–3713].


Tim Noble, “Mediating Devotion”, The Way Supplement 100 (2001), str. 76–84. [ISSN: 0043–1575].


Tim Noble, “Přístupy k písmu v teologii osvobození, Teologický sborník (3:1999), str. 35–46. [ISSN: 1211–3808].


 Tim Noble, “Being All Things to all People: Faith, Practice and Culture in George Tyrrell and Liberation Theology”, The Month Vol. 30 (Second New Series) (Oct 1997), str. 404–08. [ISSN: 0027–0172].


Tim Noble, “Interview with Bishop Václav Malý”, The Month Vol. 30 (Second New Series) (June 1997), str. 224–27. [ISSN: 0027–0172].


Tim Noble, “Seamus Heaney: The Deep Grammar of the Human Condition”, The Month Vol. 24 (Second New Series) (June 1991), str. 266–68. [ISSN: 0027–0172].


Studie v recenzováné encyklopedii


Ivana Noble and Tim Noble, “Orthodox Theology in Western Europe in the 20th Century”, in: European History Online (EGO) (Mainz: Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2013–07–04). URL: http://www.ieg–ego.eu/ noblei–noblet–2013–en  URN: urn:nbn:de:0159–2013070204.


Studie v nerecenzovaných časopisech


Tim Noble, “Papež František a Latinská Amerika”, Universum 4 (2013). [ISSN 0862-8238].


Tim Noble, “Hranice života a hranice morálky v současném filmu”, Teologie a Společnost 4 (2005), str. 41–43. [ISSN: 1214–0740].


Tim Noble, “Horem pádem”, Teologie a Společnost 2 (2005), str. 42–44. [ISSN: 1214–0740].


Ivana and Tim Noble, “Rozumět znamená měnit se.” (To understand means to change)

in “Pár slov o hermeneutice a o církvi k 70. narozeninám Jana Konzala”, Teologie a Společnost Speciál 2005, str. 10–12. [ISSN: 1214–0740].


Tim Noble, “Portrét kněze v současném filmu”, Teologie a Společnost 6 (2004), str. 38–40. [ISSN: 1214–0740].


Tim Noble, “Temnota a světlo”, Teologie a Společnost 4 (2004), str. 39–41. [ISSN: 1214–0740].


Tim Noble, “Tři cesty z knihy do filmu”, Teologie a Společnost 2 (2004), str. 37–39. [ISSN: 1214–0740].


Tim Noble, “Z perspektivy chudých”, Getsemany 83 (březen 1998), str. 38–40. [ISSN: 1210–485X].


Tim Noble, “Marie, matka chudých”, Getsemany 75 (Červenec – Srpen 1997), str. 154–55. [ISSN: 1210–485X].


Tim Noble, “Alguém para amar”: A comunidade da fé, (“Someone to love”: The Community of Faith),  AM (Revista Ave Maria), November 1992, p. 11. (ISSN: 0005–1934).


Překlady


Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev, The Ways of Orthodox Theology in the West (Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, připraveno k vydání 2015), str. 385. [978–0–88141–505–6]. (Překlad z češtiny do angličtiny).


Catherine Cornille, “Humildade e Diálogo”, Horizonte 7 (13) (2008), str. 161–79. [ISSN: 2175–5841]. (Překlad z angličtiny do portugalštiny).


Maria Clara Lucchetti Bingemer, “Living the Faith to Arrive in the Promised Land: A Theological-Pastoral Reflection on Brazil in the Past Forty Years”, Communio Viatorum 46:1 (2004), str. 63–89. [ISSN: 0010–3713]. (Překlad z portugalštiny do angličtiny).


Sean Freyne, A Galiléia, Jesus e os Evangelhos: Enfoques literários e investigações histórias (São Paulo: Edições Loyola, 1996), str. 254. [ISBN: 85–15 –01185–9]. (Překlad z angličtiny do portugalštiny).Poslední změna: 6. červen 2017 15:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám