Historie přednášek

Historie přednášek


AR 2012/2013

RET 8003 Základy hinduismu

Z. Vojtíšek

pátek 9:15-10:45 Velká posluchárna


AR 2007/2008

Biblická noetika. Milan Balabán

Nová náboženská hnutí. Z. Vojtíšek


AR 2006/2007

Noetické rozkrývání žalmů. M. Balabán

Noetické rozkrývání žalmů II. M. Balabán

Islám - dějiny a současnost. P. Hošek

Judaismus - dějiny a současnost. P. Hošek

Buddhismus. J. Holba


AR 2005/2006

Femina ianua angeli. Biblický feminismus. M. Balabán

Náboženství ve spektru interpretací. P. Hošek


AR 2004/2005

Mužské, ženské a abstraktní v Bohu. M. Balabán

Judaismus. T. Novotný

Nové náboženské směry. T. Novotný

Teologie mezináboženského dialogu. P. Hošek

Teologie náboženství. P. Hošek


AR 2003/2004

Fenomén Země. M. Balabán

Úvod do religionistiky. Z. Vojtíšek

Světová náboženství. Z. Vojtíšek


AR 2002/2003

Posvátné mlčení. M. Balabán

Islám. T. Novotný

Nové náboženské směry. T. Novotný


AR 2001/2002

Sebezraňování a jiné magické akty. Svatý Izrael a zvěstná magie. M. Balabán

Islám. T. Novotný

Nové náboženské směry. T. Novotný

Hvězda vykoupení Franze Rosenzweiga. Výzva pro třetí tisíciletí. J. Blaha


AR 2000/2001

Erotická noetika Písně písní. Erotika jako moudrost. M. Balabán

Religionistika v kontextu teologie. I. Štampach

Hermetismus a současná religiozita. I. Štampach

Židovská náboženská filosofie. J. Blahapřipravujeme podstatně hlubší historický výlet...


Poslední změna: 6. červen 2017 16:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám