Instrukce pro RIV - bodové hodnocení

Bodové hodnocení


Jimp - článek v impaktovaném časopise - databáze Web of Science společnosti Thomson Reuters - počet bodů se vypočítá dle impact factoru


Jsc - článek v recenzovaném časopise - databáze SCOPUS - 12 bodů


Jneimp - článek v recenzovaném časopise - databáze ERIH

- kategorie A - 30 bodů

- kategorie B - 20 bodů

- kategorie C - 10 bodů


Jrec - článek v českém recenzovaném časopise - Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik) - 4 body


Odborná kniha (druh výsledku B) - 40 bodů


Kapitola v odborné knize (druh výsledku C) - body se vypočítají poměrně podle počtu stran


Článek ve sborníku (druh výsledku D) - 8 bodů (sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index nebo v databázi SCOPUS)
Více o hodnocení vědeckých a výzkumných výstupů - viz  Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje


Seznam nejdůležitějších bodovaných (nejen) teologických časopisů: českých a zahraničních.


Poslední změna: 11. červen 2017 11:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám