Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou po zadání k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Nebo například ZDE.

Případně je vyvěšován harmonogram zkoušení zde: harmonogram


Studenti PSP na ETF se dostaví s předstihem, nejpozději 15 min. před začátkem zkoušení budou pozváni, aby si vylosovali otázku a připravili se na zkoušení.Studenti PSP na Jaboku se dostaví nejpozději 20 min. před začátkem zkoušení, kdy si vylosují otázky a mají čas na přípravu.
  • Pro studenty


Důležité!!!!!


Přihlašování na státní závěrečné zkoušky se děje výhradně prostřednictvím SIS. Stejně tak případné odhlašování ze zkoušek. Podle čl. 8, odst. 12 Studijního a zkušebního řádu UK se "přihlášením na vypsaný termín tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi". Proto se v případě odstoupení od zkoušky musí student včas odhlásit, a pokud to již prostřednictvím SIS není možné, musí se z termínu řádně omluvit.

Pokud se student neomluví, nastává podle čl. 8, odst. 14 situace, kdy "student, který se nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise."


O státních závěrečných zkouškách platí, stejně jako o ostatních zkouškách, ustanovení SZŘ UK čl. 8, odst. 14: "Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise." Je však možné se od zkoušky předem odhlásit.


ODHLAŠOVÁNÍ od státní závěrečné zkoušky, případně od některé části (mimo EvT), se děje rovněž prostřednictvím SIS, a to nejpozději 7 dnů před konáním SZZ. Pokud již není možné odhlášení prostřednictvím SIS, je třeba podat písemnou žádost. Formulář k nalezení ZDE.
Zkušební provoz elektronického přihlašování na SZZ všech oborů. Prosíme, mějte s námi (a SIS) trpělivost.


Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


- části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

- na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny (SZŘ UK, čl. 9, 12)

- pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

- k SZZ se nelze přihlásit bez odevzdané závěrečné práce

- přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná písemně

- pořadí i čas se může do určité míry měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic


1. Evangelická teologie + Diakonika


Termín SZZ Evangelická teologie a KKPP-Diakonika:

3. – 7. 2. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 13. 12. 2019

15. – 19. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 24. 4. 2020 - POZOR - změna s ohledem na nouzový stav!!! (termíny SZZ jsou 22.-24.6.2020)

14. – 18. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 6. 2020


Rozpis magisterských zkoušek DIAKONIKA ZDE. AKTUALIZOVÁNO

poslední aktualizace: 8. 6. 2020


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Nebo například ZDE. Případně viz výše.


2. Pastorační a sociální práce

Harmonogramem AR jsou dány termíny bakalářských zkoušek i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.

Otázky k bakalářským zkouškám PSP - Jabok

Otázky k bakalářským zkouškám PSP - ETS

Otázky k bakalářským zkouškám PSP - ETF ("nová akreditace")


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Nebo například ZDE. Případně viz výše.


Nejbližší termín (pracoviště ETF, "nová akreditace"):

3. – 7. 2. 2020 – přihláška a odevzd. dipl. práce do 13. 12. 2019

15. – 19. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 24. 4. 2020 - POZOR - změna s ohledem na nouzový stav!!! (termíny SZZ jsou 22.-24.6.2020)

14. – 18. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 6. 2020

Rozpis bakalářských zkoušek na ETF ZDE. AKTUALIZOVÁNO

poslední aktualizace: 8. 6. 2020


Nejbližší termíny (pracoviště JABOK:

27. 1. – 31. 1. 2020 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 6. 12. 2019)

22. – 26. 6. 2020 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 7. 5. 2020)

7. – 11. 9. 2020 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 12. 6. 2020)


Rozpis bakalářských zkoušek na JABOKu ZDE. AKTUALIZOVÁNO

poslední aktualizace: 8. 6. 2020

Důležité:

povinná prezence studentů na dopolední zkoušení dle harmonogramu

• ke komisi se student dostaví 20 minut před začátkem zkoušky, vyzvedne si zadání otázek a připraví se na tzv. „potítku“ ke zkoušce

• krátce po skončení zkoušení v komisích se budou vyhlašovat výsledky zkoušek


Prosím, sledujte aktuální seznamy vyvěšené na Jaboku, neboť může dojít eventuálně ke změně místnosti. Děkujeme za pochopení. Prosíme studenty, aby u zkoušek byli s dostatečným předstihem.


Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu studijní referentky. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit vzhledem k odhlášení jiných studentů. Prosíme o pochopení.


- studenti oboru PSP se přihlašují elektronicky přes SIS UK, modul "Termíny zkoušek - přihlašování" nebo písemnou přihláškou.

- kontrola plnění podmínek pro připuštění ke státnicím se provádí nejpozději do čtvrtka v týdnu před státnicemi; u Psychologie a Pedagogiky provádí kontrolu studijní oddělení z výpisu předmětů v SISu, u ostatních částí státních zkoušek je třeba, aby se student při splnění všech povinných předmětů a dosažení 180 kreditů (resp. 170 před odevzdáním bakalářské práce) dostavil s indexem osobně na studijní oddělení
3. Teologie křesťanských tradic


Státní závěrečné zkoušky:

3. – 7. 2. 2020 – přihláška a odevzd. dipl. práce do 13. 12. 2019

15. – 19. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 24. 4. 2020

7. – 11. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 6. 2020
Poslední změna: 11. červen 2020 10:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám