Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky


Formuláře přihlášek k SZZ jsou zde.


Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


- části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

- na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny (SZŘ UK, čl. 9, 12)

- pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

- přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná písemně

- pořadí i čas se může do určité míry měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic


1. Evangelická teologie + Diakonika


Termín SZZ Evangelická teologie a KKPP-Diakonika: 16. 1. 2018 a 29. 1. - 2. 2. 2018

Přihlášení a odevzdání absolventské práce do 8. 12. 2017


Rozpis SZZ Evangelická teologie ve dnech 16. 1. a 30. 1. 2018

Poslední aktualizace: 21. 12. 2017


Příští termíny:


11. – 15. 6. 2018 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 27. 4. 2018)

17. – 21. 9. 2018 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 15. 6. 2018)

2. Pastorační a sociální práce

Harmonogramem AR jsou dány termíny bakalářských zkoušek i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


Nejbližší termín:

29. 1. – 1. 2. 2018 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 8. 12. 2017)

Rozpis: ZDE

Důležité:

povinná prezence studentů na dopolední zkoušení je v 7:45 hodin

• ke komisi se student dostaví 20 minut před začátkem zkoušky, vyzvedne si zadání otázek a připraví se na tzv. „potítku“ ke zkoušce

• krátce po skončení zkoušení v komisích se budou vyhlašovat výsledky zkoušek


Prosím, sledujte aktuální seznamy vyvěšené na Jaboku, neboť může dojít eventuálně ke změně místnosti. Děkujeme za pochopení. Prosíme studenty, aby u zkoušek byli s dostatečným předstihem.


Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu studijní referentky. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit vzhledem k odhlášení jiných studentů. Prosíme o pochopení.


- studenti oboru PSP se přihlašují elektronicky přes SIS UK, modul "Termíny zkoušek - přihlašování" nebo písemnou přihláškou.

- kontrola plnění podmínek pro připuštění ke státnicím se provádí nejpozději do čtvrtka v týdnu před státnicemi; u Psychologie a Pedagogiky provádí kontrolu studijní oddělení z výpisu předmětů v SISu, u ostatních částí státních zkoušek je třeba, aby se student při splnění všech povinných předmětů a dosažení 180 kreditů (resp. 170 před odevzdáním bakalářské práce) dostavil s indexem osobně na studijní oddělení11. - 14. 9. 2017

Rozpis komisí bakalářských zkoušek PSP

(Poslední aktualizace: 11.9.2017, 08:27)


Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 20. - 24. června 2016

Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 25. - 28. ledna 2016

Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 7. - 11. září 2015


Příští termíny:


26. – 30. 6. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 12. 5. 2017)

11. – 15. 9. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 6. 2017)


3. Teologie křesťanských tradic


Příští termíny:

19. - 23. 9. 2016 (odevzdání bc. práce a přihláška do 10. 6. 2016)

13. – 17. 2. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 12. 2016)

19. – 23. 6. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2017)

25. – 29. 9. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 6. 2017)


Poslední změna: 19. leden 2018 16:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám