Státní zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Nebo například ZDE. Ale také zde:

PSP 18. 6. 2019

KKPP-D 20. 6. 2019

PSP - Jabok 24. - 26. 6. 2019 (viz níže)


  • Pro studenty


Formuláře přihlášek k SZZ jsou zde. Ale upřednostňujte prosíme přihlašování prostřednictvím SIS!!!


Zkušební provoz elektronického přihlašování na SZZ všech oborů. Prosíme, mějte s námi (a SIS) trpělivost.


Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


- části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

- na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny (SZŘ UK, čl. 9, 12)

- pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

- k SZZ se nelze přihlásit bez odevzdané závěrečné práce

- přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná písemně

- pořadí i čas se může do určité míry měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic


1. Evangelická teologie + Diakonika


Termín SZZ Evangelická teologie a KKPP-Diakonika:

17. – 21. 6. 2019 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 26. 4. 2019

16. – 20. 9. 2019 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 14. 6. 2019


Příští termíny: leden - únor 2020

(přihláška a odevzdání dipl. práce do xx. 12. 2019)


Harmonogram bakalářských a magisterských zkoušek, členové komisí a přiřazení studenti jsou k nahlédnutí v příslušném modulu SIS. Nebo například ZDE.


2. Pastorační a sociální práce

Harmonogramem AR jsou dány termíny bakalářských zkoušek i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.

Otázky k bakalářským zkouškám PSP - Jabok

Otázky k bakalářským zkouškám PSP - ETS

Otázky k bakalářským zkouškám PSP - ETF ("nová akreditace")


Nejbližší termín (pracoviště ETF, "nová akreditace"):

18. – 19. 6. 2019 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 26. 4. 2019

17. – 18. 9. 2019 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 14. 6. 2019Nejbližší termíny (pracoviště JABOK:

24. – 28. 6. 2019 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 10. 5. 2019)

9. – 13. 9. 2019 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 14. 6. 2019)


Rozpis bakalářských zkoušek ZDE.

poslední aktualizace:10.6. 2019

Důležité:

povinná prezence studentů na dopolední zkoušení je v 7:45 hodin

• ke komisi se student dostaví 20 minut před začátkem zkoušky, vyzvedne si zadání otázek a připraví se na tzv. „potítku“ ke zkoušce

• krátce po skončení zkoušení v komisích se budou vyhlašovat výsledky zkoušek


Prosím, sledujte aktuální seznamy vyvěšené na Jaboku, neboť může dojít eventuálně ke změně místnosti. Děkujeme za pochopení. Prosíme studenty, aby u zkoušek byli s dostatečným předstihem.


Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu studijní referentky. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit vzhledem k odhlášení jiných studentů. Prosíme o pochopení.


- studenti oboru PSP se přihlašují elektronicky přes SIS UK, modul "Termíny zkoušek - přihlašování" nebo písemnou přihláškou.

- kontrola plnění podmínek pro připuštění ke státnicím se provádí nejpozději do čtvrtka v týdnu před státnicemi; u Psychologie a Pedagogiky provádí kontrolu studijní oddělení z výpisu předmětů v SISu, u ostatních částí státních zkoušek je třeba, aby se student při splnění všech povinných předmětů a dosažení 180 kreditů (resp. 170 před odevzdáním bakalářské práce) dostavil s indexem osobně na studijní oddělení


Příští termíny:

leden - únor 2019


Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 20. - 24. června 2016

Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 25. - 28. ledna 2016

Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 7. - 11. září 20153. Teologie křesťanských tradic


18. – 22. 6. 2018

(odevzdání diplomové práce a přihláška do 4. 5. 2018)

17. – 21. 9. 2018

(odevzdání diplomové práce a přihláška do 15. 6. 2018)
Poslední změna: 18. červen 2019 15:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám