• Aktuality

Aktuality


24. května 2020

Slovo na tento denKaždý pracovní den až do prázdnin přinášíme krátká aktuální zamyšlení z pera studentů a zaměstnanců naší teologické fakulty:


30. června 2020 Jiří Mrázek, evangelický teolog a novozákoník


Chlapcův otec rychle vykřikl: „Věřím, pomoz mé nevěře.“ (evangelium podle Marka, kapitola 9, verš 24) Na první poslech to vypadá, že si ten otec odporuje. Tak věří nebo nevěří? Ale je to velice autentické. Víra není nic samozřejmého. Ani pro ty postavy, které pobíhají na stránkách Bible. Jákob u brodu Jabok zápasil o víru celou noc, až do svítání. Někdo zápasí celý život až do smrti. Bible neříká, že věřit je snadné. Říká, že věřit je komu.


-----


Tuto rubriku jsme zavedli již koncem března. Zde najdete ARCHIV SLOVA NA TENTO DEN.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám