• Aktuality

Aktuality

7. dubna 2021

Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK


Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlašuje dne 7. 4. 2021 při příležitosti výročí založení univerzity svou historicky první výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu:


Studenti proti pandemii


Cílem výzvy je podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. V souladu s novým Strategickým záměrem Univerzity Karlovy, Etickým kodexem Univerzity Karlovy a vnitřními pravidly Nadačního fondu usilujeme vypsáním výzvy o podporu aktivit třetí role a posílení vzájemného respektu, sounáležitosti a solidarity v rámci univerzity.


Grantová výzva Studenti proti pandemii je financována z daru, který Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy poskytla společnost GeneSpector s.r.o. založená dceřinou společností univerzity Charles University Innovations Prague, s.r.o. Oběma společnostem bychom chtěli touto formou vyslovit poděkování za podporu.


Bližší informace včetně kritérií hodnocení projektů a adresy, kam se obracet, naleznete v přiložené informační brožuře.


Příslušný odkaz na podání žádosti bude zveřejněn do konce týdne na stránce https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12293&locale=cz.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám