• Aktuality

Aktuality

15. června 2021

Výběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UK


Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo

odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální a pastorační práce; částečný úvazek 0,2.


Požadavky:

- vzdělání, praxe a publikační činnost v oboru sociální práce

- Ph.D.

- odborné zaměření na dluhové poradenství a sociálně ekologickou problematiku výhodou

- zkušenosti z práce v církvi výhodou


Náplň práce:

- výuka v uvedeném programu, v profilových a volitelných předmětech

- vedení bakalářských prací

- vědecká, výzkumná a publikační činnost


Nástup od 1. září 2021 (nebo dle dohody).

Mzdové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


Písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem, spolu se strukturovaným profesním životopisem, doklady o vzdělání a kvalifikaci, přehledem vědecké a publikační činnosti a písemným souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zasílejte na adresu: UK ETF, pošt. přihr. 529, 115 55 Praha 1 – Nové Město nejpozději do 15. 6. 2021.


Datová schránka ID: piyjab4

podatelna@etf.cuni.czVýběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UK


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám