• Aktuality

Aktuality

28. září 2021

Informace k zahájení nového akademického roku 2021-22


Informace k zápisu do studia a rozvrhu jsou k nalezení v Aktualitách na webu ETF.


Výuka v novém akademickém roce začne v pondělí 4. října 2021 dle rozvrhu.


Předpokládáme a doufáme, že výuka bude probíhat prezenční formou (výuka bakalářského programu Protestant Theology prozatím hybridně).


Aktuální informace k podmínkám a možnostem výuky v souvislosti s covid-19, jakož i nošení roušek atp. jsou k nalezení na webu UK ZDE. Prosíme, sledujte aktuální nařízení. Většinou je ve stručné podobě rozesílá pan děkan mailem všem studentům i pracovníkům, prosíme, věnujte těmto mailům pozornost.


Doporučení pro fakulty - vyučující i studenty - v období podzimu 2021 jsou k nalezení v brožuře, kteou doporučujeme i Vaší pozornosti.


UK vydala i nového a užitečného Průvodce pro studenty prvních ročníků. Doporučujeme i studentům ostatních ročníků, jakož i vyučujícím. Najdete v něm přehled fakult, něco statistiky, užitečné odkazy a informace.


Bohoslužby k zahájení nového akademického roku se budou konat v neděli 10. října 2021 v 19:30 hod. v kostele sv. Martina ve zdi.


Imatrikulace studentů prvních ročníků všech studijních programů se uskuteční v pondělí 11. října v 11 hod. v Karolinu.


Pro studenty 1. ročníků bylo připravené setkání, při kterém se seznámili se studijním plánem, studijními předpisy, Studijním informačním systémem (SIS) i harmonogramem akademického roku, jakož i s mnoha dalšími věcmi, které se studia týkají, a které je před začátkem dobré vědět a na které byla příležitost se zeptat. Setkání s malým kurzem ovládání SIS se uskutečnilo v úterý 21. 9. 2021 v 16 hod. ve Velké posluchárně. Tyto informace jsou ve stručné podobě k nalezení v Manuálu pro výběr předmětů a zápis rozvrhu.


Ladislav Beneš, Dr.

Proděkan UK ETF pro studijní záležitostiV Praze 14. 9. 2021
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám