• Aktuality

Aktuality

12. října 2021

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluje pozvat na sympozium

s názvem Současnost a dějiny náboženské tolerance, které se uskuteční v úterý 12. října 2021

ve Velké posluchárně ETF UK (na adrese Černá 646/9, Praha 1).


Dopolední blok zahájí svým pozdravem děkan doc. Jiří Mrázek, Th.D. v 10.00 hodin.

Kompletní program naleznete zde.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám