• Aktuality

Aktuality

14. dubna 2022

V úterý 12. dubna 2022 se konalo slavnostní předávání cen Univerzity Karlovy; kterými jsou tradičně Bolzanova cena a ceny udělované rektorem/rektorkou.


Je nám velikým potěšením, že cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů obdrželi studenti Evangelické teologické fakulty.


Mgr. Jan Lukáš (ETF)


Absolvoval navazující magisterský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie, se studijním průměrem 1,18. Po celou dobu svých studiı́ patřil k velmi aktivním a vynikajícím studentům. Zvláštní zájem projevoval zejména o oblast biblických studiı́, kde se volitelně věnoval studiu dalších starověkých jazyků (kromě hebrejštiny, řečtiny a latiny také sahidské koptštině), absolvoval volitelné předměty z oblasti historiografie a archeologie starověkého Izraele a zúčastnil se také dvoutýdenní archeologické expedice v Izraeli.Bc. Ondřej Zeman (ETF)


Absolvoval bakalářský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie, se studijním průměrem 1,13. Po celou dobu svého bakalářského studia byl vynikajícím studentem. Kromě běžných studijních povinnostı́ se ve 3. ročníku aktivně zapojil do práce Katedry Starého zákona v pozici pomocné vědecké síly a osvědčil se přitom nejen jako ochotný administrativní a organizační spolupracovník, nýbrž také jako pečlivý editor a redaktor odborných textů. Při své bakalářské zkoušce byl ve všech jejich částech hodnocen stupněm výtečně. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program Evangelická teologie.Oběma studentům gratulujeme k úspěchu, děkujeme jim za reprezentaci naší fakulty a přejeme mnoho štěstí do další práce!


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám