• Aktuality

Aktuality

13. května 2022

Jakub S. Trojan – 95 let


Právě dnes, 13. 5., se dožívá mimořádného výročí emeritní profesor UK a doyen profesorského sboru ETF Jakub S. Trojan (*1927).

Trojan již od raných 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, v níž sloužil jako duchovní. Stal se jedním z představitelů tzv. nové orientace, proudu, který kladl důraz na společensko-kritickou funkci církve. V roce 1969 konal pohřeb Jana Palacha. V důsledku svých kritických postojů byl spolu s řadou svých kolegů státními orgány zbaven možnosti působit jako duchovní, Chartu 1977 již podepsal jako civilní zaměstnanec, jímž byl i během celé normalizace a nadále působil v aktivitách na obranu lidských práv.

Možnost pracovat akademicky se mu otevřela až ve chvíli, kdy totalitní režim padl. Prakticky hned po změně poměrů, na počátku roku 1990 přišel na ETF (ve věku, kdy se běžně odchází na odpočinek) a prvních šest let vedl fakultu jako děkan. Jeho přímý, kritický, ale vlídný a rozvážný přístup pomohl vytvořit na fakultě po všech změnách příznivé, až přátelské prostředí. I organizačně Trojan významně přispěl ke stabilizaci fakulty získáním nového objektu v Černé ulici. Ve vedení fakulty pracoval i řadu dalších let a zahanboval mladší generaci kolegů svou neuvěřitelnou vitalitou.

I jako profesor emeritus pokračoval, ve zmenšené míře, v pedagogické činnosti, kterou definitivně ukončil ve svých téměř 90 letech. V poslední době ho zdravotní potíže přece jen donutily stáhnout se do soukromí a kruhu rodiny, v němž se dnes dožívá vzácného jubilea.

Připomínáme si jeho výročí s věčností a úctou, vztahující se jak k tomu, co vykonal pro fakultu a její poslání, tak k jeho přátelství a nezdolné naději, s níž nás pravidelně povzbuzoval ve všech krizích a problémech.


Ať vás, pane profesore, provází nad naši vděčnost i Boží požehnání ve všech dalších dnech.

Za ETF doc. Jindřich Halama, Váš nástupce na katedře etikySdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám