• Aktuality

Aktuality

21. září 2022

Informace před začátkem nového akademického roku 2022-23


Informace k zápisu jsou k nalezení na stránkách studijního oddělení.

Naleznete zde informace o termínech zapisů ke studiu nebo do dalších ročníků. Zejména pro studenty prvních ročníků jsou připravené informace o výběru předmětů a zápisu rozvrhu, nebo informace o Orientačním týdnu na UK, který vřele doporučujeme.

Obzvláště zveme studenty prvních ročníků na setkání, při kterém se seznámí se studijním plánem, studijními předpisy, Studijním informačním systémem (SIS či harmonogramem roku, jakož i s mnoha dalšími věcmi, které se týkají studia, je dobré je vědět a na které bude příležitost se zeptat. Setkání se uskuteční ve středu 21. 9. 2022 od 16 hodin ve Velké posluchárně ETF.


Výuka v novém AR začne 3. 10. 2022 dle rozvrhu.


Studentům vyšších ročníků přejeme úspěšné zakončení dosavadního studia, studentům prvního ročníku dobrý vstup do studia.


Ladislav Beneš, Dr.

Proděkan UK ETF pro studijní záležitosti

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám