• Aktuality

Aktuality

17. září 2022

Dne 24. června 2022 proběhlo na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní zakončení výcviku v případové supervizi. Výcvik poprvé probíhal v rámci programu celoživotního vzdělávání UK ve spolupráci ETF UK a institutu REMEDIUM Praha jako držitele akreditace Evropské asociace pro supervizi a koučink (EASC). Slavnostnímu zakončení předcházela dvoudenní evaluace, při níž účastníci výcviku předkládali svoje supervizní kazuistiky a na supervizním symposiu prezentovali před odbornou veřejností svoje vzdělávací projekty. Slavnostního zakončení výcviku se účastnili zástupci všech institucí spolupracujících na tomto programu. Za účast a spolupráci děkujeme děkanovi ETF UK Janu Roskovcovi a proděkanovi ETF UK Ladislavu Benešovi, ředitelce institutu REMEDIUM Praha Zuzaně Radové, členům výboru a rady EASC Ireně Švábové a Jakubu Dvořákovi, pěveckému duu T'N'T - Tereze Bečičkové a Tomáši Ludvíčkovi. A samozřejmě účastníkům výcviku a výcvikovému týmu. Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili supervizního symposia.


Fotogalerii z akce naleznete ZDE.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám