• Aktuality

Aktuality

4. listopadu 2022


Srdečně Vás zveme na 13. transdisciplinární konferenci komunitní krizové spolupráce (11. 11. 2022 na ETF UK, od 10:00 do 15:00). Konferencí chceme přispět ke společenské vzájemnosti za měnících se společenských podmínek. Zabýváme se proto dvěma dlouhodobými krizovými průběhy (pandemií a válkou) v porovnání s dopady ohraničené náhlé nepříznivé události (tornádo). Průběh konference naplňuje hodnoty otevřených bytových seminářů, jimiž jsou Zvídavost - Otevřenost - Partnerství. Účelem konference je přispět ke společenské vzájemnosti za měnících se společenských podmínek.


Dílčí témata konference:

1. Učení z pandemie: Porušování lidských a občanských práv ve jménu ochrany: „domovy“ pro seniory a zákazy návštěv

2. Učení z tornáda: Katastrofa a identita obce

3. Učení z invaze: Dlouhodobé trvání krizového stavu a strategie spolužití


Bližší informace o řečnících, tématech a průběhu konference vám budeme v případě zájmu průběžně zasílat, nebo je sami můžete najít na webových stránkách ETF UK. Přihlášení na konferenci je bezplatné a na místě bude možné zažádat o osvědčení o absolvování konference.


Účast na konferenci je bezplatná, přihlašujte se na (možné varianty):

● přihlašovacím formuláři

● potvrzením účasti na e-mailové adrese

● SMS zprávou Bohumile Baštecké ( tel.: 776027468)

● pokud vám nevyhovuje ani jedna varianta, jednoduše doražte na konferenci bez přihlášení :)


Těšíme se s vámi na shledanou! Marta Slámová – Anna Juráčková – Bohumila Baštecká Evangelická teologická fakulta UK – PIT ČR: Komunitní krizová spolupráce


Pokud chcete vy nebo někdo z lidí kolem:

● přihlásit se na konferenci telefonicky: Volejte Annu Juráčkovou = 602240638.

● o konferenci psát, přispět propagací anebo dobrovolnou pomocí v přípravném týmu: Spojte se s Martou Slámovou =

● dozvědět se více anebo diskutovat o transdisciplinárním zaměření konference, o jejím obsahu a průběhu? Spojte se s Bohumilou Bašteckou: , tel.: 776027468


Audio záznam konference:

Ke stažení ZDE


Pozvánky:

13. transdisciplinární konference_A4

13. transdisciplinární konference_book


Program a oborové důrazy konference:

Oborové důrazy a program konference


Anotace jednotlivých příspěvků:

Anotace jednotlivých příspěvků


Medailonky řečníků a přípravného týmu:

Medailonky řečníků a přípravného týmu


Tisková zpráva k 6. 11. 2022:

Tisková zpráva k 6. 11. 2022


Prezentace a doprovodné materiály:

Prezentace

Pandemický plán ČR

Pandemický plán a pandemické učení

Resist CZ

Strategické priority vlády ke zvládání uprchlické vlny

Ukrajina kontra konsorcius


Články K. Šimra:

Víra působící skrze lásku

Christianus Christus Proximi


Návrhy S. Pokorné:

Utváření obce - Moravská Nová Ves

Utváření obce - vodní prvek

Utváření obce - budovySdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám