• Aktuality

Aktuality

5. listopadu 2022

Zemřela emeritní farářka Českobratrské církve evangelické a církevní historička Eva Melmuková - Šašecí.

Bohoslužebné rozloučení s doc. Melmukovou se bude konat v sobotu 12. listopadu v 15.00 hod. ve Velké Lhotě u Dačic."Badatelka o tolerančních kořenech evangelických sborů vyučovala na fakultě pouze externě, pomohla však překlenout období ,,interregna" po úmrtí A. Molnára. Rozená Šašecí, světlo světla spatřila 25. února 1932 v Římě. Absolvovala Komenského fakultu, na niž byla přijata r. 1950, ale již v době, kdy ji navštěvovala, se zaměřila také na historické vědy; v letech 1951-1953 prošla při mimořádném studiu archivnictví na FF UK školením prof. Václava Vojtíška. V r. 1954 nastoupila do církevní služby jako vikářka Českobratrské církve evangelické v Praze-Smíchově, její pevné postoje však měly již r. 1957 za následek odebrání státního souhlasu. V následujících letech vystřídala řadu zaměstnání, např. v potravinářském průmyslu. Od r. 1961 externě studovala na FF UK tentokrát etnografii (1968 PhDr.), poté postgraduálně i muzeologii (1969-1971). K duchovenskému působení se mohla vrátit až r. 1986 v Telči. V r. 1990 se na ETF habilitovala a podílela se na výuce církevních dějin do r. 1996, kdy odešla do výslužby. I poté ještě vyvíjela osvětovou činnost mezi veřejností. Ve své vědecké práci se soustředila především na dvě oblasti. První je vývoj sídel a jeho zákonitosti (regionální historie, národopis, historická geografie), druhou pak české evangelictví 17. a 18. století, zvláště doby toleranční. Má přední podíl na Edici tolerančních přihlášek, uveřejňované od r. 1987, i na kolektivním díle o ni opřeném, jež pod titulem Evangelici v rané toleranční době v Čechách a na Moravě vyšlo v letech 1995-1996 sešitově a souborně znovu r. 2017. Doplněné reedice se dočkalo také vlastní shrnutí látky z pera Melmukové, monografie Patent zvaný toleranční (1999) a 2013). V těchto spisech sice autorka trvá na silně diskutabilním pojetí svébytného charakteru české reformace a jeho kontinuálního trvání, jež ji staví mimo hlavní proud reformační historiografie, nicméně obsáhlá pramenná základna jejímu dílu zajišťuje hodnotu.

Bibliografie in Lexikon současných českých historiků (1999), str. 187."


(Z almanachu Sto let Evangelické teologické fakulty v Praze, mw)
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám