• Aktuality

Aktuality


V pondělí dne 21. května 2018 od 10 hodin se koná v místnosti č. 204 ve 2. patře


veřejná obhajoba dizertační práce


Mgr. Ing. Ondřeje FISCHERA, M.A.


Téma:


„Teologická dimenze profese

a etika neoaristotelské tradice."

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám