• Aktuality

Aktuality


Vyhlašujeme podzimní termín pro podání návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy: 

PONDĚLÍ  9.10. 2017 do 15:00


Předkládejte návrhy projektů, které budou realizovány do konce kalendářního roku 2017 nebo v první polovině roku 2018.


Přihlášku podávejte přes on-line aplikaci zde

V případě podání přihlášky kontaktujte Mgr. Věru Fritzovou osobně nebo e-mailem na

Tato agenda je zpracovávána na zahraničním odd. ETF.


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám