• Aktuality

Aktuality


4. ledna 2019

Na samém počátku roku 2019 nás opustil dlouholetý kolega prof. Milan Balabán. Pohřeb se bude konat v pátek 11. ledna 2019 ve 14 hodin v evangelickém kostele v Přelouči.


MILAN BALABÁN se narodil 3. září 1929 v Boratíně (na území dnešní Ukrajiny), kde jeho otec působil jako duchovní Českobratrské církve evangelické mezi volyňskými Čechy. V letech 1948–52 studoval na Komenského bohoslovecké fakultě (dnes ETF UK).


V letech 1952–74 byl zprvu vikářem a poté farářem v českobratrských sborech v Šenově, Strmilově, Semtěši u Čáslavi a v Praze-Radotíně. V roce 1969 postgraduálně studoval na Ekumenickém institutu v Château de Bossey ve Švýcarsku.


Byl členem starozákonní překladatelské skupiny připravující český ekumenický překlad Bible. V roce 1974 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské služby a do roku 1990 pracoval v dělnických povoláních. V té době pořádal ilegální vzdělávací programy (včetně organizování dálkového studia teologie při univerzitě v Cambridge), v samizdatové podobě se šířila řada jeho odborných prací i jeho básnické sbírky, které byly posléze v době po skončení komunistického režimu vydány v renomovaných nakladatelstvích.


Jako farář bez souhlasu založil starozákonní seminář (Praha 6, Na Hanspaulce 69) a účastnil se jiných podzemních seminářů ve spolupráci s Milanem Machovcem, Egonem Bondym, Radimem Paloušem a jinými významnými postavami disentu. Byl i jedním ze signatářů Charty 77.


V roce 1990 mu byl za práci CH-R-Š ve Starém zákoně, předloženou roku 1972, udělen doktorát teologie. Roku 1993 se habilitoval prací Víra – nebo osud?, roku 1995 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. V říjnu 2002 obdržel od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání za zásluhy o Českou republiku.


Celý život se zabýval hebrejským myšlením a noetikou víry. Jako básník zkoumal noetickou validitu básní českých i zahraničních. Studenti i kolegové z Evangelické teologické fakulty jej znají jako laskavého a vtipného pedagoga, moudrého přítele, originálního myslitele a velkého básníka. Milan Balabán zemřel dne 4. ledna 2019 v Libici nad Cidlinou.


Prof. Pavel Hošek, Th.DVáš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám