• Aktuality

Aktuality


Srdečně zveme na 2. Den otevřených dveří ETF UK v úterý 20. února 2018 v době od 14:00 do 16:00 hod.


Program:

14:00-14.30 Představení bakalářského programu PSP (Eva Křížová)

14.30-14.50 Představení sociální práce s osobami bez přístřeší (Pavel Pěnkava)

14.50-15.10 Představení sociální práce orientované na člověka (Hana Janečková)

15.10-15.30 diskuse (E. Křížová)


Představení oborů, rozhovor s vyučujícími a studenty:

Evangelická teologie (bakalářský, navazující magisterský)

Teologie křesťanských tradic (bakalářský)

Teologie - spiritualita - etika (navazující magisterský

Křesťanská krizová a pastorační práce (navazující magisterský)Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám