• Aktuality

Aktuality


Konvokační přednáška


Bible a křesťanská kultura


kterou 24. dubna od 11:00 hodin u příležitosti svých 85. narozenin prosloví


Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr. h. c.Srdečně zveme!


Více informací v přiložené pozvánce.

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám