• Aktuality

Aktuality


11. září 2018

PŘIHLÁŠKY do FONDU MOBILITY PODZIM 2018

Vyhlašujeme podzimní termín pro podání návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy,

a to v  PONDĚLÍ  15.10. 2018 do 15:00


Předkládejte návrhy projektů, které budou realizovány do konce kalendářního roku 2018 nebo v první polovině roku 2019.


Přihlášku podávejte přes on-line aplikaci zde


Agenda Fondu mobility je zpracovávána na zahraničním odd. ETF

V případě podání přihlášky kontaktujte Mgr.Věru Fritzovou osobně nebo


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám