• Aktuality

Aktuality


27. listopadu 2018

V úterý dne 27. listopadu 2018 se od 11 hodin koná ve velké posluchárně fakulty


konvokační přednáška v rámci projektu Centra excelence „Historie a interpretace Bible“,

kterou prosloví


Prof. Gerd Theissen

(Theologische Fakultät,

Uni Heidelberg)


Téma: „Paul: his development from a fanatic to a reconciliator“.


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám