• Aktuality

Aktuality


15. března 2019


Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Institut ekumenických studií v Praze a Vyšší odborná škola Jabok zvou na 48. víkendový seminář pro zájemce o teologii


Čínští a vietnamští křesťané, asijská spiritualita a svoboda náboženství

29. – 30. 3. 2019


VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Seminář začíná v pátek v 17 hodin, v sobotu probíhá od 9 do 16 hod.


Seminář nabídne nahlédnutí do témat: - křesťanství v Číně a ve Vietnamu - náboženská a občanská (ne)svoboda v Číně - asijská spiritualita - Falun Gong - „ekumenická“ podpora čínských křesťanů českými církvemi - asyl čínských křesťanů v České republice


Pozvání přijali: Jitka Černošová, sinoložka, Ústav Dálného východu Filosofické fakulty UK Jan Jackanič, pracovní skupina Ekumenické rady církví pro čínské křesťany Kateřina Kudláčková, Asociace Falun Gong České republiky Vladimír Liščák, sinolog, Orientální ústav Akademie věd ČR Magdaléna Masláková, sinoložka, Centrum asijských studií, Filozofická fakulta MU Ngo Thuy Van, sociální pracovnice, Společnost META Ivan Štampach, religionista, Jabok, FF UPCE Lucie Vopálenská, publicistka, Český rozhlas Jan Voves, koordinátor klubu Samaří


Více informací na bližší informace na www.iespraha.cz., kontakt na hlavního organizátora: Petr Jandejsek, Th.D.,


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám