• Aktuality

Aktuality

12. března 2020

Podpora online výuky


Centrum pro podporu e-learningu UK pro vyučující připravilo základní návod pro využití dostupných služeb k organizování online výuky (více viz https://knihovna.cuni.cz/vyuka-navzdory-coronaviru-teach-online).


Pro pedagogické a akademické pracovníky UK Centrum dále vypsalo nové termíny pro školení „Možnosti realizace online výuky v systému Adobe Connect“ (školení proběhne formou webináře, více viz https://knihovna.cuni.cz/presun-vyuky-do-online-prostredi-adobe-connect/).


Máte-li k možnostem online výuky na UK jakýkoliv dotaz, jsme pro Vás k dispozici na moodle-help@ruk.cuni.cz.


Přístup do odborné literatury z domova


Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů (zkráceně EIZ), jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK https://ezdroje.cuni.cz. Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih z Portálu EIZ je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.


Máte-li k EIZ jakékoliv dotazy nebo pokud Vám nefunguje přístup, jsme Vám k dispozici admin-eiz@cuni.cz.


Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta


Rozhodnutí o uzavření či omezení provozu jednotlivých dílčích knihoven a studoven UK v následujících dnech je v kompetenci vedení daných fakult a součástí. Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihoven a fakult/součástí.


S ohledem na nastalou situaci byly v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 6. dubna 2020 včetně. V době od 11. března do 6. dubna 2020 nebude nabíhat zpozdné.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám