• Studium
  • Evangelická teologie dvouoborová

Evangelická teologie dvouoborová

Studijní obor 6141T007 Evangelická teologie dvouoborová


  • Charakteristika oboru

Pětileté magisterské studium (pouze v prezenční formě), které spojuje studium teologie s jinou odborností. Cílem dvouoborového studia je umožnit studentům, kteří svůj zájem o teologii nechtějí uplatnit v profesní teologické práci církevní nebo akademické, aby základní znalosti oboru teologie kombinovali s jinou odborností, formou mezifakultního studia, především v oblasti humanitních věd.


V současné době nabízí UK ETF kombinace dvouoborové teologie s filosofií (na UK FF) a s některými vzdělávacími a učitelskými obory (UK PedF). V rámci strukturovaného studia (tříleté bakalářské – dvouleté navazující magisterské) se do budoucna počítá (podle zájmu) s rozšířením nabídky.

  • Profil a uplatnění absolventa

Absolvent dvouoborového studia Evangelické teologie je vybaven základní znalostí dějin evangelické teologie a jejího systematického myšlení, jednoho biblického jazyka a znalostí dobového pozadí, literárních a teologických aspektů biblistiky, dále znalostí fenomenologie světových náboženství a základů teologie náboženství, základů filosofie, ekumeniky a křesťanské etiky.


Absolvent se uplatní v povoláních, kde je znalost náboženské a teologické problematiky vítanou kvalifikací. Nikoli tedy v duchovenské službě, spíš ve sféře kulturních a humanitárních organizací (podle toho, s jakým oborem teologii kombinuje), nebo ve sféře vzdělávání.

  • Studijní plán

dvouoborového studia evangelické teologie vychází z předpokladu, že studující povinně absolvuje systematickou teologii a zvolí si jeden z biblických oborů. Tyto dvě disciplíny absolvuje v plném rozsahu, shodném s jednooborovým studiem. V systematice to znamená absolvovat postupně úvod do teologie, základní kurz dogmatiky a proseminář. V biblickém oboru to zahrnuje intenzivní kurz jazyka a následný pravidelný jazykový kurz zakončený zkouškou, kurzorickou četbu v příslušném jazyce, úvod do kánonu, dobové pozadí, literární a teologický úvod, úvod do exegeze a proseminář.


Druhou biblickou disciplínu absolvuje studující v redukované podobě, bez nutnosti studovat druhý biblický jazyk. Studuje obecný úvod do kánonu, dobové pozadí, literární a teologický úvod a teologii.


Z dalších pěti disciplín absolvuje povinně úvody: filosofie, religionistika, teologická etika, ekumenická ekklesiologie (jako součást praktické teologie) a dějiny dogmatu (jako součást historické teologie) a zvolí si libovolně tři prosemináře. Absolvováním příslušných kurzů a složením zkoušek zakončí úspěšně první cyklus studia (1.-3. rok).


Ve druhém cyklu pokračuje v započatém směřování, to jest prohlubuje a rozšiřuje své znalosti v systematice, v hlavní i vedlejší biblické disciplíně a ve třech dalších zvolených disciplínách. Studium zakončí obhajobou diplomové práce (v oboru, který si zvolí) a státní zkouškou. V teologii je státní zkouška ústní a skládá se ze zkoušky ze systematické teologie, obhajoby diplomové práce a diplomní disciplíny (pokud píše diplomovou práci z teologie), nebo systematické teologie a zvolené biblické disciplíny (píše-li diplomovou práci z druhého oboru).


Poslední změna: 22. únor 2017 11:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám