Tabita Landova, Ph.D.


Tabita Landová works as an assistant professor at the Department of Practical Theology at the Protestant Theological Faculty of Charles University. Her area of teaching specialization is homiletics and liturgics. Her research is focused on the liturgical and homiletical tradition of the Protestant churches from historical, theological and antropological perspectives. She is also interested in the conversation of the practical theology with semiotics and ritual studies. Another area of her research and publication activity is the liturgy and homiletics of the Unity of the Brethren and the theology of Jan Augusta.


Current position

Since 2018: Assistant professor, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague

2009–2017: Scientific researcher, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague


Previous Employment

2006–2010 Pastor, Evangelical Church of the Czech Brethren, Liberec

2005–2006 Vicar, Evangelical Church of the Czech Brethren, Nymburk


Education

2002–2005 Th.D. in Protestant Theology, Charles University, Prague [Thesis: Preaching and Prophecy: K. Barth’s and J. L. Hromádka’s Theology of Preaching]

1996–2002 M.A. in Protestant theology, Charles University, Prague


Stipends, Grants, Stays abroad

2018-2023 Charles University Centre of Excellence: Theological Anthropology in Ecumenical Perspective

2016-2018 Standard Grant Project of the Grant Agency of the Czech Republic "The Preaching and Homiletic Theory of Jan Augusta within the Context of the Brethrenʼs Homiletics" (GAČR Nu. 16–09001S)

2012–2015 Scientific researcher in the „University Centre for Study of Ancient and Medieval Thought Tradition“ (UNCE = University Research Centre of the Charles University, Prague)

2010 Research visit, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Germany (April, two weeks)

2009 Research visit, Faculty of Protestant Theology, University of Vienna, Austria (November, two weeks)

2009 Research visit, Unitätsarchiv, Herrnhut, Germany (July, one week)

2009–2011 Junior Research Grant „Hermeneutics of the Liturgical Tradition of the Unity of the Brethren“ (Nu. KJB901830902), Grant Agency of the Academy of Science, Prague

2005 Research visit, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Germany (August)

2004 Research visit, Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Germany (August, September)

2003–2004 Master Study, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Germany (two semesters)

2000–2001 Doctoral Study, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Germany (two semesters)


Publications

(some full texts are available in: https://cuni.academia.edu/TabitaLandová)


Monographs

1. LANDOVÁ, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Stran 510. ISBN 978-80-7465-079-6

Reviews: PEČINKOVÁ, Anna. Liturgie Jednoty bratrské. Církevní dějiny. Osobnosti, události, struktury, mentality 9 (2016), č. 20, 124-127. BARTOŇ, Josef. /Tabita Landová, Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620). Červený Kostelec, Pavel Mervart 2014/. Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015/3), s. 39–41. HALAMA, Jindřich; HALAMOVÁ, A. Na jaké texty kázat? Nové Bratrské listy XVII (2015/2), s. 35-37. FILIPI, Pavel. Jak se v Jednotě bratrské slavilo. Český bratr 91 (2015/3), s. 42-43. PEČINKOVÁ, Anna. Liturgie Jednoty bratrské (recenze). Časopis Matice moravské 134 (2015/1), 263.


Chapters in Monographs

2. LANDOVÁ, Tabita. Die Ekklesiologie der Böhmischen Brüder. Der ökumenische Kirchenbegriff bei Johannes Augusta. In: „Church“ at the time of the Reformation: Invisible community, visible parish, confession, building…? Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Refo500 Academic Studies) [v tisku].

3. LANDOVÁ, Tabita. Pohřební obřady českobratrských evangelíků: teologické perspektivy, liturgický průběh, aktuální výzvy. In: Walerian Bugel a kol. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 137-157. ISBN 978-80-244-4855-8

4. LANDOVÁ, Tabita. Práce s Písmem při tvorbě kázání podle Blahoslavova spisu „Vady kazatelů“. In: Ota HALAMA (ed.). Amica – Sponsa - Mater: Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, s. 261-272. ISBN 978-80-7017-213-1

5. LANDOVÁ, Tabita. Znak. In: Pavel FILIPI. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011, s. 141-152. ISBN 978-80-7017-149-3

6. LANDOVÁ, Tabita. Slova – fakta – Slovo: Kazatelské dílo S. C. Daňka a jeho pojetí homiletického procesu. In: Ondřej MACEK, Jan RÜCKL (eds.). Slavomil C. Daněk (1885–1946) v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání. (Studie a texty ETF.) Jihlava: Mlýn, 2008, s. 128-143. ISBN 978-80-86498-19-5

7. LANDOVÁ, Tabita. Kázání jako podobenství Božího království. Barthovo učení o Kristově prorockém díle a jeho homiletické důsledky. In: Martin PRUDKÝ, Jan ROSKOVEC (eds.). Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice. Jihlava: Mlýn, 2005, s. 120-139. (Studie a texty ETF.) ISBN 80-86498-12-3

8. LANDOVÁ, Tabita. Prophetische Dimension der Predigt. Zur Predigt und Homiletik Karl Barths. In: Eberhard Hauschildt (ed.). Reden von Gott in der Mitte Europas. Evangelische Theologie im Kontext Bonn - Prag – Warschau. Bonn: CMZ-Verlag, 2004, s. 198-221. ISBN 3-87062-068-4


Studies in the Peer-Reviewed Journals

9. LANDOVÁ, Tabita. Preaching according to the Apostles' Creed. Inquiry into the origin and purpose of Summovník by Jan Augusta [v recenzním řízení].

10. LANDOVÁ, Tabita. Lukas von Prag als liturgischer Theologe der Brüderunität [v recenzním řízení].

11. LANDOVÁ, Tabita. Augustovo Umění práce. K myšlenkovému pozadí a otázce adresáta prakticko-teologického spisu, Studie a texty ETF (2018/1), [v sazbě]. ISSN 1802-6818

12. LANDOVÁ, Tabita. Zjevná a skrytá skutečnost. Pojetí církve Kristovy u Jana Augusty. Listy filologické 140 (2017/3-4), s. 375-405. ISSN 0024-4457

13. LANDOVÁ, Tabita. Komunikace evangelia jako nové paradigma praktické teologie. Teologická reflexe 23 (2017/1), s. 68-82. ISSN 1211-1872

14. LANDOVÁ, Tabita. Der Gottesdienst als ein Grenzereignis. Ein Beitrag zur evangelischen Gottesdiensttheologie in der säkularen Gesellschaft. Communio viatorum 57 (2015/3), s. 284-302. ISSN 0010-3713

15. LANDOVÁ, Tabita. Kritická reflexe kázání jako součást homiletiky. Blahoslavův spis „Vady kazatelů“ a jeho aktuálnost. Teologická reflexe 20 (2014/2), s. 158-173. ISSN 1211-1872

16. LANDOVÁ, Tabita. Lekcionář Jana Augusty a jeho role v bratrském sporu o perikopy. Listy filologické 135 (2012/3-4), s. 333-365. ISSN 0024-4457

17. LANDOVÁ, Tabita. Význam bohoslužby v sekulárním světě. Studie a texty ETF (2012/2) [přijato k vydání]. ISSN 1802-6818

18. LANDOVÁ, Tabita. Ein fröhliches Mahl. Die Abendmahlsliturgie der Brüderunität in der Zeit von Lukas von Prag und ihr theologisches Profil. Communio viatorum 53 (2011/2), s. 6–29. ISSN 0010-3713

19. LANDOVÁ, Tabita. Křest jako smlouva. Křestní liturgie Jednoty bratrské za Lukáše Pražského. Teologická reflexe 17 (2011/1), s. 49-65. ISSN 1211-1872

20. LANDOVÁ, Tabita. Motiv oběti v eucharistické liturgii Jednoty bratrské. Religio 18 (2010/1), s. 85-101. ISSN 1210-3640

21. LANDOVÁ, Tabita. Bohoslužby v sémiotické perspektivě. Charles S. Peirce a Umberto Eco jako inspirace pro liturgiku. Teologická reflexe 15 (2009/2), s. 197-212. ISSN 1211-1872

22. LANDOVÁ, Tabita. Homiletika Karla Bartha. Teologická reflexe 14 (2008/1), s. 16-31. ISSN 1211-1872


Reviews

23. LANDOVÁ, Tabita. Liturgische Theologie für die Spätmoderne. Communio viatorum 51 (2009/3), s. 371-374. ISSN 0010-3713. (Rec. knihy: Graham HUGHES. Worship as meaning: a liturgical theology for late modernity. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.)

24. LANDOVÁ, Tabita. Engemannova homiletika jako kritická teorie praxe kázání. Teologická reflexe 13/2 (2007), s. 212-214. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Wilfried Engemann. Einführung in die Homiletik. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2002.)

25. LANDOVÁ, Tabita. Postila. Teologická reflexe 11/1 (2005), s. 96-100. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Luděk Rejchrt. Postila. 54 kázání na evangelijní texty. Praha: Pierot, 2004.)


Articles in Other Journals

26. LANDOVÁ, Tabita. 550 let od volby prvních kněží Jednoty bratrské. Křesťanská revue (2017/2), s. …-…. ISSN 0023-4613

27. LANDOVÁ, Tabita. Alle sind Priester in Christus. Die Anfänge des geistlichen Priestertums in der alten Brüderunität. Herrnhuter Bote. Mitteilungen aus der Herrnhuter Brüdergemeine (März 2017), Heft 269, s. 4-6.

28. LANDOVÁ, Tabita. Šamotulský kancionál slaví 455 let. Kostnické jiskry 101 (2016/22-23), s. 2-3.

29. LANDOVÁ, Tabita. Pravda a zjevení. Hromádka a Rádl v dialogu. Křesťanská revue 6 (2007), s. 6-10. ISSN 0023-4613

30. LANDOVÁ, Tabita. Rádlovo křesťanství v pohledu J. L. Hromádky. Křesťanská revue 70 (2003/8), s. 202-207. ISSN 0023-4613


Translations

31. RÁDL, Emanuel Dějiny biologických teorií novověku, II. Praha: Academia, 2006, 533 stran. ISBN 80-200-1393-8 [Z němčiny; podíl 40%.]

32. BALDERMANN, Ingo. Uvedení do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004, 221 stran. ISBN 80-86498-07-7 [Z němčiny; podíl 20%.]

33. LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 246 stran. ISBN 80-86498-04-2 [Z němčiny; podíl 20%.]

34. PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, 434 stran. ISBN 80-86498-02-6 [Z němčiny; podíl 20%.]

35. KIRSTE, Reinhard; Tworuschka, Udo et al. Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-588-7 [Z němčiny; podíl 50%.]

36. DANTINE, J. Význam teologie v sekulární společnosti zítřka. Teologická reflexe 2/1999, s. 144-153. ISSN 1211-1872 [Z němčiny; 100%.]Poslední změna: 30. leden 2018 11:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám