Čemu v Diakonice věříme?


• Přesvědčení Komunitní krizové a pastorační práce vyjadřujeme trojúhelníkem dvojího přikázání lásky a vztahovostí trojjediného Boha.

Trojúhelník Ty – Já – Bůh znamená propojení mezilidských vztahů „ty a já“ a vztahů k posvátnému „Bůh – člověk“ do celku, kde každý jednotlivý vztah je vázán na druhý.

Společně vytvářejí prostředí vzájemné péče.

• Jinak řečeno: Věříme, že ani ve složitých životních situacích nejsme sami. Jsou tady další lidé, s nimiž společně žijeme, je tady Bůh, který se vztahuje ke svému stvoření. Zároveň víme,

že v tu chvíli záleží i na nás a na našich vztazích k sobě, dalším lidem a k Bohu.


Dvojí přikázání lásky je vyjádřeno v Bibli, v evangeliu podle Matouše (kapitola 22., od 34. verše): „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ /…/„Miluj svého bližního jako sám sebe.“


Spojíme-li tato nejdůležitější přikázání křesťanství, vznikne trojúhelník Ty – Já – Bůh. Komunitní práce se zabývá „vodorovnými vztahy“ „já – ty – my“. Pastorační práce se vztahuje ke vztahu „svislému“ – k vertikále „Bůh – člověk“. V Diakonice, tedy komunitní pastorační práci, vycházíme z propojení těchto vztahů v trojúhelníku dvojího přikázání lásky.


Boží trojjedinost spočívá v osobách Boha, Ježíše Krista a Ducha svatého. Bůh jakožto trojjediný vychází ze sebe sama a vztahuje se ke svému stvoření, ke světu, který zachovává, a k člověku, kterého osvobozuje a přivádí k novému životu. Dohromady tvoří Boží osoby Jedno, a zároveň mají mezi sebou vztah. Podobami těchto vztahů a napětími mezi nimi (například mezi synovskou poslušností a svobodou Ducha) se Diakonika zabývá. Vytvářejí pro ni základní hodnotové pole svobody a služby.


V Diakonice nepotřebujeme rozlišování na věřící a nevěřící a další podobná třídění.


Věříme v možnost společně řešit zapeklitosti, které ze spolužití lidí a skupin vyplývají. Věříme ve vzájemnost.


Fandíme řešení „přes“ obory, generace, pohlaví, náboženskou příslušnost atd. Rádi proto spolupracujeme v přes-oborových (transdisciplinárních) proměnlivých uskupeních, jejichž součástí jsou vždy lidé, kterých se věc osobně týká.


Lidé z Diakoniky mají do těchto společenství přinášet partnerství, čestnost, vnímavost pro svaté, důvěru.


Vnímavost pro svaté představuje kázeň a bázeň, úctu. Znamená předpokládat, že nemůžeme úplně rozumět tomu, co je pro druhého svaté, nedotknutelné. Můžeme to ale s úctou vnímat a případně se ptát.


V křesťanské tradici je to vyjádřeno v Bibli, v knize Přísloví (9, 10): „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“Poslední změna: 28. květen 2020 11:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám