• Naše publikace

Naše publikace

28. března 2022


Bohumila Baštěcká a kol., Rozhodujeme se s podporou, Praha: Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-4992-4.


Anotace: "Transdisciplinární učebnice Rozhodujeme se s podporou je mimořádným počinem. Kotví v hodnotách a propojuje příběhy lidí s postižením a nejnovější vědecké poznatky.

Rozhodování s podporou pomáhá dosahovat rovnosti před zákonem podle čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením: Plně svéprávní jsme všichni, ať jsme v bezvědomí či máme demenci. Co je zapotřebí, aby to tak skutečně bylo? Jak překonávat překážky rovnosti fyzické i mezilidské? Odpověď si žádá řadu pohledů. Přináší je autorský tým spolu s ženami s mentálním postižením.

Jazyk textu je srozumitelný. Inspiraci k přemýšlení, k činu a ke změně smýšlení najde v textu každý."


Publikace je k dispozici ZDE

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám