• Naše publikace

Naše publikace

20. září 2022


Pavel Hošek, Chasidské příběhyMezi židovskou mystikou a krásnou literaturou, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022. ISBN 978-80-7325-553-4.


Anotace: "Příběhy, které si chasidé vyprávěli o zázračných rabínech a jejich podivuhodných skutcích, se staly nevysychajícím pramenem literární inspirace. Tato vyprávění, původně předávaná jako svatá tajemství v kroužcích zanícených chasidů, dala vzniknout mohutnému proudu duchovní a krásné literatury. Postupně se rozvinula nesmírně bohatá tradice chasidského vypravěčství, ze které vzešla celá řada vynikajících spisovatelů, včetně několika nositelů Nobelovy ceny. Kniha obsahuje i životopisné portréty Nachmana z Braclavi, Jiřího Langera, Martina Bubera, Abrahama Joshuy Heschela, Elieho Wiesela, Chaima Potoka a Isaaca Bashevise Singera. Stále znovu vydávané soubory původních chasidských příběhů a také pohádky, básně, povídky a romány z chasidského prostředí zachycují jedinečné kouzlo východoevropské židovské kultury a zároveň v sobě nesou překvapivě aktuální poselství židovské duchovní tradice pro současného člověka.


Pavel Hošek je profesorem religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V nakladatelství CDK mu vyšla kniha Cesta ke kořenům (2010), věnovaná šlechtickému rodu Milnerů z Milhausenu, studie Židovská teologie křesťanství (2011), knižní esej o českém vlastenectví, nazvaný Je to náš příběh (2018) a také série knih, věnovaných duchovnímu rozměru krásné literatury, konkrétně literárnímu dílu J. Foglara (Evangelium podle Jaroslava Foglara, 2017), E. T. Setona (Evangelium lesní moudrosti, 2019), J. R. R. Tolkiena (Sloužím Tajnému ohni, 2020) a C. S. Lewise (Cesta do Středu skutečnosti, 2014 a Ve víru Velkého tance, 2021). Chasidské příběhy jsou zatím posledním plodem Hoškova zájmu o „beletrii s duchovním přesahem“ a podobně jako předchozí tituly je možné i tuto knihu chápat především jako pozvání k četbě."


Publikace je k dispozici ZDE

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám