• Naše publikace

Naše publikace

16. dubna 2023Širka, Zdenko, ed. Člověk, bohočlověk a církev.: Výběr ze spisů Justina Popoviće, 2023, 420 s. Pro Oriente. ISBN 978-80-7465-563-0.


Anotace: "Kniha přináší výběr z díla předního srbského pravoslavného teologa 20. století Justina Popoviće (známý též jako sv. Justin Nový Ćelijský). Českému čtenáři se dostane do rukou reprezentativní ukázka témat, o kterých Popović pojednává ve svých dílech: od učení o Bohočlověku a Církvi, přes ekumenismus a kritiku Západu, až po pojednání o Dostojevském a svatém Sávovi. Zastoupeny jsou rovněž ukázky z jeho dogmatických spisů, články, úryvky z knih o eklesiologii a ekumenismu, kázání, dokonce i eseje poetického rázu.


Svazek uvádí předmluva prof. Bogdana Lubardiće z Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Bělehradě a studie o Justinu Popovićovi z pera ekumenického teologa, překladatele a editora tohoto výboru Zdenka Širky.“


Publikace je k dispozici ZDE

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám