• Naše publikace

Naše publikace


3. dubna 2020

ETF UK vyhlašuje DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do všech bakalářských a navazujících magisterských oborů s termínem odevzdání přihlášek do 10. 8. 2020.

Přijímací zkoušky budou pro všechny programy 31. 8. - 4. 9. 2020.


Otevírané studijní programy - bakalářské


Evangelická teologie - více informací

Teologie křesťanských tradic - více informací

Pastorační a sociální práce - více informací


Otevírané studijní programy - navazující magisterské


Evangelická teologie - více informací

Teologie - spiritualita - etika - více informací

Diakonika - více informací


Bližší informace o termínech, poplatcích a podmínkách přijetí na webu UK. Zde je možno také podat přihlášku.


DALŠÍ INFORMACE


- Uchazeči, kteří podali přihlášku v termínu do 31. 3. 2020 budou o dalším postupu informováni dopisem či mailem, který obdrží během měsíce dubna.


- Další aktuální informace z rektorátu UK pro studenty a uchazeče o studium


- Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? Informace a formulář žádosti


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám