PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

vyučující na katedře sociální práce


221 988 501

5. patro, č. dv. 509

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0002-5966-5328

ResearcherID: C-8975-2016

Scopus ID: 8253611100


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

ResearchGate


specializace:

nerovnosti, gender, komunity, životní prostředí, kvalitativní výzkum


foto: Jana Plavec


Marta Kolářová vystudovala sociologii se specializací na sociální antropologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získala v roce 2008 doktorát.

Studovala také na Sussex University ve Velké Británii (2003) a jako stipendistka Fulbrightovy komise na Rutgers University v USA (2005-2006), kde se specializovala na genderová a globální studia.


Pracuje také v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde se zabývá výzkumem sociálních hnutí, subkultur a životních stylů. V současné době pracuje na výzkumném projektu, který je zaměřen na udržitelný životní styl, etickou spotřebu, DIY (do-it-yoursef, prozumerismus) a alternativní spiritualitu.

Publikace:

Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


Publikovala knihu Protest proti globalizaci a editovala publikaci Revolta stylem, obě v Sociologickém nakladatelství (2009, 2011), dále monografii V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost (Karolinum 2021) a řadu článků v odborných časopisech.


Poslední změna: 17. srpen 2022 14:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám