Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Aktuality ke grantům
Granty a projekty UK ETF
Centrum biblických studií
Publikační činnost fakulty
Dohoda o vydání publikace
Podpora pobytů zahraničních badatelů (post-doc) na UK ETF
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Operační program Praha - Adaptabilita - Inovace studijního programu Teologie ETF UK


Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se od 1. března 2012 stala příjemcem finanční podpory v rámci projektu

Operačního programu Praha - Adaptabilita s názvem

Inovace studijního programu Teologie ETF UK


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:


Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/34153

Zahájení realizace: 1. března 2012

Ukončení realizace: 28. února 2014

Celkové způsobilé náklady: 3.463.195,45 Kč (100 %)

z toho

Evropský sociální fond: 2.943.716,13 Kč (85 %)

Rozpočet hl.m.Prahy : 519.479,32 Kč (15 %)


Cíle projektu:


Cílem projektu je revize a inovace bakalářského studijního programu Teologie, studijní obor Evangelická teologie na UK ETF tak, aby odpovídal změnám v současné kulturní a společenské situaci, změně situace v církvi, církevních a humanitárních organizacích a možnostem uplatnění absolventů na trhu práce, odrážel výsledky pravidelné evaluace programu a odpovídal světovým i domácím trendům v rámci humanitního vysokoškolského vzdělávání bakalářské úrovně (posilování možností a forem nekontaktní výuky v rámci distančních a kombinovaných forem studia prostřednictvím elektronických studijních opor, výukových portálů atd.).


K dosažení stanoveného cíle povedou následující kroky:

a) inovace kursů v osmi výukových modulech

b) příprava a kompletace žádosti o reakreditaci inovovaného bakalářského studijního programu

c) příprava a publikace pěti studijních textů učebnic


Ad a) V rámci projektu bude inovováno celkem 24 kursů v modulech Starý zákon, Nový zákon, Historická teologie, Systematická teologie, Teologická etika, Praktická teologie, Filosofie a Religionistika.

Ad b) Bakalářský studijní program teologie, obor Evangelická teologie, musí být reakreditován v roce 2013.

Ad c) Studijní texty Cvičebnice hebrejštiny, Základy jazykovědy, Novozákonní řečtina, Kurzorická četba řeckých raných křesťanských textů a Čítanka patristických textů umožní vyučujícím pracovat se studenty mnohem efektivněji. Především v kombinované formě výuky dovolí přesunout důležitou část práce studentů na domácí přípravu a tím významně zvýšit kvalitu a posílit interaktivní a dialogický charakter kontaktní výuky. Učební texty budou studentům sloužit i po absolvování programu, v případném navazujícím magisterském studiu.


Text projektové žádosti je možné nahlédnout Dokument ke stáhnutĂ­ zde.Informace o Operačním programu Praha - Adaptabilita jsou k dispozici na ExternĂ­ odkaz http://www.oppa.cz.
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

12.květen 2015 13:46

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz