Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Vyhledávání
 

Aktuality

 • Centrum biblických studií zve zájemce na symposium COPTICA - GNOSTICA - MANDAICA II ve dnech 10.-11. října 2014.

  Dokument ke stáhnutĂ­  program

  Dokument ke stáhnutĂ­  abstrakty příspěvků


 • Vyhlašujeme podzimní termín pro podání návrhů do FONDU MOBILITY Univerzity Karlovy, a to v PONDĚLÍ 13.10. 2014 do 14:00 na zahraničním odd.

  Předkládejte návrhy projektů, které by měly být realizovány do konce roku 2014 a v první polovině roku 2015. 

  Priority FM a formuláře jsou k dispozici na ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-43.html


 • Upozorňujeme na vyhlášení PRACOVNÍCH PROGRAMŮ pro kalendářní rok 2015 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro vědecké a pedagogické pracovníky.

  Termín pro odevzdání návrhů je PONDĚLÍ 10.11.2014 do15:00 na zahraničním odd.

  Informace a formuláře jsou k dispozici na: ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-225.html


 • Srdečně zveme zájemce na nový kurz "Vybraná témata z bioetiky" v rámci Celoživotního vzdělávání na ETF. Podrobnější informace a termíny jsou k nalezení ExternĂ­ odkaz zde. Zahájení bude 17.10.2014 ve 14 hodin.

 • ExternĂ­ odkaz  Vyhlášení vnitřní soutěže ETF UK v rámci institucionálního rozvojového programu s ExternĂ­ odkaz formulářem přihlášek


 • Informace k začátku akademického roku 2014/15:

  Zápisy do nového ročníku se řídí ExternĂ­ odkaz harmonogramem, kde jsou k nalezení i všechny ostatní závazné termíny daného AR.


  Od 1. září je možno předběžně zapisovat předměty do AR 2014/15 v modulu "Zápis předmětů a rozvrhu" systému ExternĂ­ odkaz SIS. Týká se to především studentů oborů Evangelická teologie (EvT) a Křesťanská humanitní/krizová a pastorační práce (KKPP-D). Ti si prostřednictvím SIS volí všechny předměty dle doporučeného studijního plánu. Studentům oborů Teologie křesťanských tradic a Pastorační a sociální práce budou předměty zapisovány studijním oddělením; mohou si však vybrat volitelné předměty i z nabídky jiných oborů.


  Na ExternĂ­ odkaz studijních stránkách ETF jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz rozvrhy výuky pro obory EvT a KKPP-D v prezenční i kombinované formě, ExternĂ­ odkaz Seznam přednášek ETF UK a v dohledné době zde budou zveřejněny studijní plány pro jednotlivé obory.


  Intenzivní kurzy řečtiny i hebrejštiny začínají společně v pondělí 1. září v 9:00 hodin ve velké posluchárně ETF.


  Pro studenty prvních ročníků je připraven krátký kurz k seznámení se studijním plánem, studijními předpisy a prací se Studijním informačním systémem (SIS). Uskuteční se v úterý 2. září 2014 od 12:00 hod ve velké posluchárně.


  Ladislav Beneš, Dr.

  Proděkan UK ETF pro studijní záležitosti

  26. 8. 2014


 • Vyhlašujeme dodatečný termín pro podávání přihlášek a termín přijímacích zkoušek do bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic. Lhůta pro podávání přihlášek je do 31.7. Přijímací zkoušky budou v době od 1. do 5.9.2014 (bude upřesněno). Informace o přihláškách a přijímacím řízení lze nalézt ExternĂ­ odkaz  zde.
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

22.září 2014 09:38

 


Poslední aktualizace 22.09 2014 13:36, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz