Odborná témata pro média


Bargár, Pavol, doc.

(religionistika)

 • křesťanství a (pop)kultura

 • náboženství a spiritualita v současném světě

 • křesťanství a tělo

 • mezináboženský dialog

Bartoň, Daniel, Dr.

(právo)

 • náboženská svoboda

 • sexuální zneužívání

 • oběti trestné činnosti

Čapek, Filip, prof.

(Starý zákon, biblická archeologie)

 • archeologie a Bible - nesmiřitelné protiklady?

 • Bible a filozofie: O prvním filozofovi, kterého možná neznáte...

 • jak to bylo na počátku: Bible, dějiny, fikce, realita

 • vznik světa, člověka a jak to bylo s potopou

 • Armageddon + Sodoma a Gomora: Cesta mezi vědou a fantasmagorií

Cielontko, Dávid, Dr.

(Nový zákon)

 • apokryfní (nebiblické, nekanonické) texty a tradice

 • Ježíš v historii a tradici

Dušek, Jan, doc.

(biblistika)

 • semitské nápisy a rukopisy starověké Palestiny a Sýrie

 • rukopisy od Mrtvého moře

Fischer, Ondřej, Dr.

(etika)

 • profesionalita a kritéria profesionálního jednání, především v pomáhajících profesích

 • etika a hodnoty; jak poznáme, co je správné, dilemata v osobním životě a v zaměstnání

 • člověk a jeho lidská důstojnost

Gallus, Petr, doc.

(systematická teologie, etika)

 • Ježíš Kristus, jeho význam

 • co dělá člověka člověkem, rozdíly mezi člověkem, počítačem a zvířetem

 • biotechnologický rozvoj a jeho etické problémy

 • etická témata: bioetika, lidská práva, eutanázie

Halama, Ota, doc.

(církevní dějiny)


 • kult svatých

 • husitství a utrakvismus

 • Jednota bratrská

 • církevní památky Prahy

Hudcová, Eliška, Dr.

(sociální práce)


 • sociální zemědělství

 • sepětí člověka s přírodou

 • sociální práce na venkově

 • odolnost

Jandejsek, Petr, Dr.

(systematická teologie)


 • lidská práva

 • chudoba a sociální vyloučení

 • teologie osvobození; křesťanství a marxismus v Latinské Americe

Keřkovský, Pavel, Dr.

(teologická etika)


 • cena života a trest smrti

 • přirozená a základní práva člověka

 • tištěné slovo, investigativní komunikace v době post-faktické

 • křesťanská spiritualita v době kulturních válek

 • demokracie a autorita práva

Kolář, Ondřej, Dr.

(systematická teologie)


 • Co je po smrti? / Kde jsou naši zesnulí?

 • Co je štěstí v křesťanském pohledu?

 • Vládne Bůh v dějinách?

Kranát, Jan, Dr.

(filosofie)


 • české myšlení a křesťanství (TGM)

 • ruské myšlení a křesťanství

 • moderní islám

Křížová, Eva, doc.

(sociální práce)

 • zdraví a společnost, podpora zdraví

 • medicinalizace života

 • diskuze k alternativní medicíně

 • práva pacientů

 • otázky práce a zaměstnání

 • ohrožení střední třídy

 • udržitelná sociální práce

Landová, Tabita, doc.

(praktická teologie)


 • evangelické církve v ČR

 • bohoslužby, liturgie, svátky, přechodové rituály

 • duchovní a kulturní dědictví Jednoty bratrské

Macek, Petr, doc.

(systematická teologie)

 • Boží všemohoucnost

 • anabaptisté (novokřtěnci)

Morée, Peter, Dr.

(církevní dějiny)


 • církve za 1. republiky, za 2. světové války, a za komunismu

 • církve a transformace 90. let 20. století ("devadesátky")

 • náboženská svoboda a lidská práva

 • sekularizace, role náboženství v české společnosti

 • duchovní hudba

Moulis, David, Dr.

(biblická archeologie)

 • biblická archeologie (archeologický výzkum v Izraeli)

 • náboženství ve starověkém Izraeli

Noble, Ivana, prof.

(ekumenická teologie)


 • spiritualita

 • pravoslaví a Západ

 • jak rozumět Bohu, člověku a světu v různých křesťanských tradicích

Noble, Timothy, doc.

(ekumenická teologie)


 • the religious roots of populism

 • religion in Latin America

 • how can we and why should we talk about Christianity in the Czech Republic today

Sláma, Petr, doc.

(Starý zákon)


 • Izraelsko-palestinský konflikt

 • moderní Izrael mezi sekulárním a náboženským státem

 • spor o to, kdo je Ž/žid

 • Bible jako historická kniha? Jak vznikla?

 • Jak moc je Evropa židovsko-křesťanskou civilizací?

 • Bible a fundamentalismus

 • Jak se (de)konstruují dějiny

Širka, Zdenko, Dr.

(ekumenická teologie)


 • srbská pravoslavná církev v Srbsku

 • politická a náboženská situace v bývalé Jugoslávii

 • výklady textů a filmů

Štefan, Jan, prof.

(sytematická teologie)

 • evangelická věrouka

Ulrichová, Monika, Dr.

(psychologie)


 • Proč je důležité umírat doma?

 • změna hodnot u lidí, kteří umírají

 • Proč je skvělé umřít dobře?

 • Jak důležité je mluvit o smrti"

 • Proč lidé mají své terapeuty? Vše dříve řešila rodina.

Vaňáč, Martin, Dr.

(ekumenická teologie)


 • Římskokatolická církev

 • vztahy mezi křesťanskými církvemi (ekumenismus)

 • křesťanské církve v ČR

Vojtíšek, Zdeněk, doc.

(religionistika)


 • současné náboženství

 • sekty a nová náboženství

 • náboženství a násilí, náboženský nacionalismus

 • konec světa

 • současná spiritualita

Zámečník, Jan, Dr.

(teologická etika)


 • křesťanství a environmentální krize

 • křesťanství a vztah ke zvířatům

 • křesťanství a konzumerismus

 • otázka zlaPoslední změna: 11. červen 2024 22:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám