• Kontakty
  • Kontaktní osoby na fakultě (přehled)

Kontaktní osoby na fakultě (přehled)


Seznam kontaktních osob řazený abecedně podle konkrétní činnosti, za kterou odpovídá:


Akreditace

Prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz)

Dr. Ladislav Beneš (benes@etf.cuni.cz)

Celoživotní vzdělávání

doc. Petr Sláma (slama@etf.cuni.cz)

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT)

doc. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

Covid-19 krizový tým

Dr. Pavel Moskala (tajemnik@etf.cuni.cz)

Crowdhelix

Jarmila Bergstra ( )

Doktorské studium

doc. Petr Sláma (slama@etf.cuni.cz)

Mgr. Karolína Surovcová (surovcova@etf.cuni.cz)

e-learning

Dr. Zdenko Širka ( )

doc. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

Dr. Jan Moravec (moravec@etf.cuni.cz)

Financování grantů a projektů

prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz)

Eva Semecká ( )

Jarmila Bergstra (bergstra@etf.cuni.cz)

GDPR

Pavel Moskala (

Grantové projekty

Jarmila Bergstra (bergstra@etf.cuni.cz)

Habilitační práce – vkládání do systému

Jarmila Bergstra (bergstra@etf.cuni.cz)

Hodnocení kvality

Prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz)

doc. Pavol Bargár (bargar@etf.cuni.cz)

IT

Dr. Jan Moravec (moravec@etf.cuni.cz)

Moodle

Dr. Zdenko Širka ( )

Nemocniční kaplan – kurz

Dr. Ladislav Beneš (benes@etf.cuni.cz)

Publikace

Dr. Janina Moskalová (janina@etf.cuni.cz)

prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz)

Sběr dat

doc. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

SIS

Mgr. Klára Maturová (Maturova@etf.cuni.cz)

Spolupráce s Diakonií ČCE

Dr. Hana Janečková (janeckova@etf.cuni.cz)

Spolupráce s Jabokem – praxe studentů

Dr. Hana Janečková (janeckova@etf.cuni.cz)

Studenti se specifickými potřebami

Dr. Ladislav Beneš (benes@etf.cuni.cz)

Mgr. Alžběta Matochová (matochova@etf.cuni.cz)

Studenti z Ukrajiny

Mgr. Karolína Surovcová ( )

Studentská farářka

Mgr. Jana Hofmanová ( )

Styk s veřejností (PR, média, sociální sítě)

Matěj Bouček (

Supervize – kurz ve spolupráci s Remediem

Dr. Bohumila Baštecká (bastecka@etf.cuni.cz)

Univerzita třetího věku

doc. Petr Sláma (slama@etf.cuni.cz)

Zuzana Veselá (office@etf.cuni.cz)

Mgr. Věra Fritzová (international@etf.cuni.cz)

Věda - fakultní koordinátorka evidence výsledků vědecké činnosti (OBD)

Dr. Janina Moskalová (janina@etf.cuni.cz)

Věda - fakultní koordinátorka evidence vědeckých činností (GaP)

Jarmila Bergstra (bergstra@etf.cuni.cz)

zástupkyně Dr. Janina Moskalová (janina@etf.cuni.cz)

Věda - fakultní koordinátorka evidence osobních identifikátorů (ORCID)

Mária Trenklerová (trenklerova@etf.cuni.cz)

Web

Matěj Bouček (boucek@etf.cuni.cz)

Dr. Zdenko Širka ( )

doc. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

Zahraniční cesty

Mgr. Věra Fritzová (international@etf.cuni.cz)

Dr. Olga Navrátilová (roskovec@etf.cuni.cz)

prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz)

doc. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

Závěrečné práce bc. a mgr. – vkládání do systému

Bc. Romana Krčmářová (krcmarova@etf.cuni.cz)


Poslední změna: 11. únor 2024 19:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám