Kontaktní osoby na ETF UK


Seznam kontaktních osob řazený abecedně podle konkrétní činnosti, za kterou odpovídá:Akreditace

Prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz), Dr. Ladislav Beneš (benes@etf.cuni.cz)

Celoživotní vzdělávání

Dr. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT)

Dr. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

Covid-19 krizový tým

Ing. Eva Svobodová (tajemnice@etf.cuni.cz)

Doktorské studium

prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz), Mgr. Lenka Pomališová (pomalisova@etf.cuni.cz)

e-learning

Dr. Zdenko Širka (sirka@etf.cuni.cz), Dr. Petr Jandejsek (jandejsek@etf.cuni.cz),  Dr. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz), Dr. Jan Moravec (moravec@etf.cuni.cz)

Financování grantů a projektů

prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz), Eva Semecká ( ), Jarmila Bergstra (bergstra@etf.cuni.cz)

Grantové projekty

Jarmila Bergstra (bergstra@etf.cuni.cz)

Habilitační práce – vkládání do systému

Jarmila Bergstra (bergstra@etf.cuni.cz)

Hodnocení kvality

Prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz), doc. Petr Sláma (slama@etf.cuni.cz)

IT

Média

Dr. Jan Moravec (moravec@etf.cuni.cz)

Matěj Bouček ( )

Nemocniční kaplan – kurz

Dr. Ladislav Beneš (benes@etf.cuni.cz)

Publikace

Dr. Janina Moskalová (janina@etf.cuni.cz), prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz)

Sběr dat

Dr. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

SIS

Klára Maturová (maturova@etf.cuni.cz)

Spolupráce s Diakonií ČCE

Dr. Hana Janečková (janeckova@etf.cuni.cz)

Spolupráce s Jabokem – praxe studentů

Dr. Hana Janečková (janeckova@etf.cuni.cz)

Studenti se speciálními potřebami

Dr. Ladislav Beneš (benes@etf.cuni.cz)

Styk s veřejností

Matěj Bouček ( , Ing. Eva Svobodová ( )

Supervize – kurz ve spolupráci s Remediem

Dr. Bohumila Baštecká (bastecka@etf.cuni.cz)

Univerzita třetího věku

Dr. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

Věda - fakultní koordinátorka evidence výsledků vědecké činnosti (OBD)

Dr. Janina Moskalová (janina@etf.cuni.cz), zástupkyně Bc. Petra Drozdová (drozdova@etf.cuni.cz)

Věda - fakultní koordinátorka evidence vědeckých činností (GaP)

Jarmila Bergstra (bergstra@etf.cuni.cz), zástupkyně Dr. Janina Moskalová (janina@etf.cuni.cz)

Věda - fakultní koordinátorka evidence osobních identifikátorů (ORCID)

Mária Trenklerová (trenklerova@etf.cuni.cz)

Web

Matěj Bouček (boucek@etf.cuni.cz), Dr. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz), Dr. Ladislav Beneš (benes@etf.cuni.cz)

Zahraniční cesty

Mgr. Věra Fritzová (international@etf.cuni.cz), Dr. Jan Roskovec (roskovec@etf.cuni.cz), prof. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz), Dr. Petr Gallus (gallus@etf.cuni.cz)

Závěrečné práce bc. a mgr. – vkládání do systému

Bc. Romana Krčmářová (krcmarova@etf.cuni.cz)
Poslední změna: 15. červen 2021 10:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám