Studijní informační systémStudijní informační systém (SIS)


Přímý vstup do SIS

TESTOVACÍ prostředí SIS - zde možno a doporučeno vše "nanečisto" vyzkoušet


  • Pro vyučující

Vyplňování povinných a dalších náležitostí u jednotlivých předmětů

Konzultační hodiny - upraveno 7. 2. 2020

Osobní údaje

Požadavky na rozvrh - kdy nemohu či nechci učit

Vyplňování protokolu o státní závěrečné zkoušce

  • Pro studenty

Informace a návod k zápisu předmětů

Obsahuje rovněž základní informace o studentských průkazech, Studijním informačním systému, rozvrhu, systému studia, kreditech,... a mnoho dalších informací
Poslední změna: 23. září 2020 18:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám