• Studium
  • Studijní informační systém (SIS)

Studijní informační systém (SIS)


Přímý vstup do SIS: https://is.cuni.cz/studium/


Testovací prostředí SIS (zde možno a doporučeno vše "nanečisto" vyzkoušet)


Informace o distančně vyučovaných předmětech lze nalézt na portále Moodle.

Návody a instruktáže


Pro studenty:

  • Návod k zápisu předmětů a rozvrhu

    Obsahuje rovněž základní informace o studentských průkazech, Studijním informačním systému, rozvrhu, systému studia, kreditech,... a mnoho dalších informací.


Pro vyučující:
Poslední změna: 27. září 2022 19:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám