Studijní informační systém a MoodleStudijní informační systém (SIS)


  • Informace o možnostech distanční výuky a zkoušení, metodické návody i veškeré předpisy jsou k nalezení na webu UK. Prosíme, věnujte jim pozornost.


Přímý vstup do SIS

TESTOVACÍ prostředí SIS - zde možno a doporučeno vše "nanečisto" vyzkoušet


  • Pro vyučující

Vyplňování povinných a dalších náležitostí u jednotlivých předmětů

Konzultační hodiny - upraveno 7. 2. 2020

Osobní údaje

Požadavky na rozvrh - kdy nemohu či nechci učit

Vyplňování protokolu o státní závěrečné zkoušce

  • Pro studenty

Informace a návod k zápisu předmětů

Obsahuje rovněž základní informace o studentských průkazech, Studijním informačním systému, rozvrhu, systému studia, kreditech,... a mnoho dalších informacíMOODLE


Přihlášení do Moodle - pomocí přihlašovacích údajů do SIS


  • Pro vyučující

Návody pro Moodle jsou zveřejněny se svolením autora a majitele, kterým je Institut mezinárodních studií FSV UK, a kterým děkujeme za přátelskou výpomoc.

Upozorňujeme, že návody byly vytvořeny pro univerzitní webovou platformu Moodle, ale lze podle nich vesměs postupovat i v prostředí moodle na ETF.


Návod na založení testu v Moodle


Poslední změna: 14. leden 2021 19:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám