Harmonogram a rozvrhy

Pro vyučující i studenty:

Výuka v AR 2021/22 se koná v PREZENČNÍ formě. Přesto je možno ve výjimečných a ojedinělých případech konat výuku pomocí metod distančního vzdělávání. Informace o možnostech distanční výuky a zkoušení, metodické návody i veškeré předpisy jsou k nalezení na webu UK. Některé návody jsou na webu ETF, např. možnosti dálkového testování v moodle atp. Prosíme, věnujte jim pozornost.


2022/23


2021/22


2020/21


UPOZORNĚNÍ:

Zkouškové období je vzhledem k mimořádné situaci prodloužené na dobu 11. 1. - 28. 2. 2021. Začátek semestru (15. 2.) tím není nijak dotčen.

Zápis předmětů na LS bude v SIS umožněn 8. - 14. 2. 2021 dle harmonogramu.


Máte dotaz? Kontaktujte studijní oddělení ETF UK.


Archivní informace


ARCHIV harmonogramů a rozvrhů


Poslední změna: 23. červen 2022 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám