Charles Abroad


Charles Abroad - web Univerzity Karlovy o studentském cestování


Podívejte se na nový web Univerzity Karlovy o studijních pobytech v zahraničí. Skvěle se zde zorientujete v nabízených možnostech a přečtete si zkušenosti ostaních studentů. Aplikace je pravidelně doplňována a aktualizována o nově nabízené univerzity, příspěvky, podcasty a fotky.


Charles Abroad - click here


Poslední změna: 8. listopad 2021 16:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám