Studenti z Ukrajiny - Freemovers

Režim "Freemover" od dubna 2022 (či později) do února 2023 s možným nástupem do Řádného studia od 1. 10. 2022

Studentem Univerzity Karlovy v režimu Freemover může být pouze občan/občanka Ukrajiny, který je aktuálně zapsán/a ke studiu na vysoké škole mimo Českou republiku.

Freemover nadále zůstává studentem své domovské univerzity a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen ETF UK) je pouze na zahraničním studijním pobytu.  


Ukrajinský student /studentka může být přijat/a do režimu Freemover pokud na své domovské univerzitě studuje v programu, jež spadá do portfolia studijních programů vyučovaných na ETF


Studium pro ukrajinské studenty v režimu Freemover je ZDARMA


Studenti v režimu Freemover mohou získat stipendium:

  • Stipendium je ve výši 15 000 Kč / měsíčně 

  • Stipendium se přiznává ode dne zapsání ke studijnímu pobytu, (zatím) nejdéle do února 2023 

  • Stipendium může být přiznáno pouze osobám, které se nacházejí v České republice a mají doklad o udělení dočasné ochrany nebo speciální vízum (v cestovním pase). 


Freemoveři mohou získat ubytování na kolejích Univerzity Karlovy za stejných podmínek jako řádní studenti Univerzity Karlovy 


Jedním z hlavních cílů freemoverů je úspěšně složit přijímací zkoušky a od října 2022 se stát řádnými studenty ETF UK, proto by se měli rychle naučit co nejlépe česky a sžít se s českým prostředím


Studenti přijatí do režimu Freemover mají na Univerzitě Karlově studijní povinnosti: 

1. Freemoveři musí chodit na lekce češtiny organizované na Univeritě Karlově (a platit si je ze stipendia)

- Výuka češtiny probíhá v období září 2022  - leden 2023


2. a také/nebo se účastnit výuky / navštěvovat kurzy spolu s běžnými studenty ETF

- Kurzy jsou součástí výuky právě probíhajícího zimního semestru 2022/2023, výuka v tomto semestru bude ukončena 13. ledna 2023 


ZDE stáhněte přihlášku ke studijnímu pobytu v režimu Freemover na ETF UK


Prosíme také o doložení následujících dokladů:

1. Doklad o tom, že uchazeč/ka je občanem/kou Ukrajiny

2. Doklad o udělení dočasné ochrany nebo speciálního víza ( v cestovním pase)

3. Doklad o aktuálním studiu na vysoké škole mimo Českou republiku

(v případě, že tento doklad nelze doložit, je možné tuto skutečnost ve výjimečných případech stvrdit čestným prohlášením)

4. Strukturovaný profesní/akademický životopis


Vyplněnou přihlášku (v elektronické verzi, nemusíte podepisovat) a požadované dokumety zašlete na:

nebo


Dotazy ohledně možnosti absolvovat na ETF UK studijní pobyt v režimu Freemover (zájemci) směřujte na výše uvedené e-mailové adresy.

Poslední změna: 21. září 2022 18:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám