• Informační služby

Informační služby


Poradenské a informační služby na Univerzitě Karlově v sobě zahrnují například služby knihoven a přístupu k elektronickým zdrojům (např. předplatné elektronických vědeckých časopisů) nebo služby Informačně-poradenského a sociálního centra či výdej studentských a zaměstnaneckých průkazů.


- Univerzitní knihovny, včetně knihovny Evangelické teologické fakulty, představují snad nejtradičnější zdroj informací. Vyhledávání v tak velkém množství svazků umožnuje Centrální katalog UK, ve kterém okamžitě najdete, v jakých knihovnách UK se daná publikace nachází a zda je v danou chvíli dostupná.

- Elektronické zdroje, což jsou v případě Evangelické teologicklé fakulty v prvé řadě časopisy, zahrnují předplatné významných vědeckých časopisů a dalších publikace, které mohou studenti a vědečtí pracovníci používat. Vedle toho ovšem existuje řada elektronických podpůrných služeb pro studenty a uchazeče s různým typem speciálních potřeb.

- Informačně-poradenské a sociální centrum UK slouží všem, kteří potřebují poskytnout konzultace a informace o možnostech studia na Univerzitě Karlově nebo využít některých z mnoha poradenských a asistenčních služeb.

Průkazy studentů, zaměstnanců, ale i dalších uživatelů služeb Univerzity Karlovy slouží k jejich snadné identifikaci při využívání služeb univerzity a jsou pro jejich držitele jedním z „klíčů“ pro přístup do informačních systémů a počítačové sítě UK.


-----------------------


Knihovna

ČasopisyPoslední změna: 16. duben 2018 15:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám