Jazykové kurzy

Pravidelné jazykové kurzy přes ETF


Němčina

Nabídka online jazykových kurzů na Universität Hamburg v roce 2023.

Termín pro přihlášení do programu je 17. 3. 2023.

Termín pro přihlášení do 3 jazykových intenzivních kurzů, které začínají již v březnu, je již 8. března 2023.


Studenti, kteří se chtějí programu zúčastnit, vyplní přihlášku a pošlou ji přímo paní


Zde přehled online kurzů nabízených na UNI HamburgDalší nabídky jazykových kurzů (informace zveřejňujeme aktuálně pro každou nabídku)


1) Každoroční 4-týdenní letní jazykový kurz v rámci meziuniverzitních dohod (odlišná jazyková úroveň je možná, není však pro začátečníky)


 • na různých německých univerzitách – jejichž seznam je každoročně aktualizován prostřednictvím RUK, kde také probíhá konečné výběrové řízení

 • 1 - max. 2 místa pro studenty/ky ETF

 • přihlásit se může jakýkoliv řádný student/ka ETF

 • kurz je plně hrazen (tzn.poplatky za kurz, ubytování, stravné, kapesné) hostitelskou stranou

 • účastník kurzu si hradí náklady na cestu a zdravotní pojištění z vlastních prostředků


Zahraniční oddělení sestavuje pro RUK pořadník zájemců na základě:


 • motivace

 • výše dosaženého ročníku studia

 • studijních výsledků


Zahraniční oddělení poskytne zájemcům:


 • aktuální seznam univerzit, které kurzy nabízejí pro konkrétní AR

 • formulář přihlášky

 • dále informuje vždy koncem zimního semestru oficiálně o možnosti podat si přihlášku, a to e-mailem, nebo písemným oznámením na nástěnce ve 2.p.


Podrobné informace i přihlášku najdete zde.


Deadline pro odevzdání přihlášky zjistíte dotazem na zahr. oddělení.


2) 1x za dva roky 4-týdenní jazykový kurz financovaný německou církevní organizací Martin-Luther-Bund (srpen, září) na některé z německých univerzit (odlišná jazyková úroveň je možná, není však pro začátečníky)


 • pouze 1 místo

 • kurz zprostředkuje Synodní rada ČCE

 • podmínka je členství v protestantské církvi (ČCE) a doporučení Synodní rady

 • přihlásit se může jakýkoliv řádný student/ka ETF, který/á splňuje výše uvedené podmínky

 • kurz je plně hrazen (tzn. poplatky za kurz, ubytování, stravné, kapesné, cestovné) hostitelskou stranou

 • účastník kurzu si hradí náklady na zdravotní pojištění z vlastních prostředků


Zahraniční oddělení vybere 1 kandidáta/ku pro Synodní radu na základě osobního pohovoru a motivace žadatele/ky o kurz.


Zahraniční oddělení poskytne zájemcům:

 • formulář přihlášky

 • dále informuje vždy koncem zimního semestru oficiálně o možnosti podat si přihlášku, a to e-mailem, nebo písemným oznámením na nástěnce ve 2. p.


Deadline pro odevzdání přihlášky na Synodní radě ČCE je přibližně vždy začátek března.


Další jazykové kurzy


3) Jazykové kurzy v rámci programu ERASMUS+ - obecně


pouze pro studenty ETF, kteří jsou v aktuálním AR již přijati na studjní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus, tzn., že jednotlivé zahraniční univerzity nabízejí za určitých podmínek (placený – neplacený kurz, limitní – bezlimitní účast ) možnost 3-4 týdenního jazykového kurzu, organizovaného většinou v době před začátkem zimního semestru.


Zahr. odd. poskytne zájemcům:


 • aktuální informace, pokud je má, jinak si zjišťuje vše zájemce/kyně

 • v každém případě si zájemce/kyně zajišťuje administrativní náležitosti týkající se přijetí do kurzu sám/a.


4) Jazykové kurzy méně používaných jazyků EU v rámci programu ERASMUS+ - EILC Erasmus Intensive Language Courses


 • pouze pro studenty ETF, kteří jsou v aktuálním AR již přijati na studjní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus a jedou na studium do země mluvící tzv. "malými jazyky"

 • možnost získání finančního příspěvku na kurz od Národní Agentury (NA)

 • kritéria pro NA:

  a) délka následného ERASMUS+ studia v zahraničí

  b) pokročilejší znalost jazyka

  c) nelze posílat studenty, jejichž studijním oborem je jazyk IPLC kurz

 • jazykové kurzy probíhají v měsících červenec, srpen, září


Zahraniční oddělení poskytne zájemcům:


 • aktuální informace

 • případně formulář přihlášky


5) Jazykové kurzy v rámci mezivládních a kulturních dohod - podrobnou nabídku zveřejňuje včetně případných změn Dům zahraniční spolupráce .


Zahraniční oddělení poskytne zájemcům:


 • aktuální informace

 • případně formulář přihlášky


Další informace o jiných jazykový kurzech najdete v průběhu akademického roku na nástěnce zahr. odd. ve 2. p. v budově ETF, č. dv. 220.


Poslední změna: 23. únor 2023 15:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám