Jazykové kurzy

Letní kurzy němčiny na partnerských univerzitách

Stipendijní nabídka letních jazykových kurzů němčiny v roce 2024


Universität Heidelberg - 3 místa - kurz v termínu (1. 8. – 28. 8. 2024) - (A1 - C1) https://www.zuv.uni-heidelberg.de/international/ferienkurs/


Universität des Saarlandes - 3 místa - kurz v termínu (2. 9. – 27. 9. 2024) -

(A2 - B2/C1)

https://www.uni-saarland.de/global/deutschkurse/kurzintensiv/september.html


Universität Giessen - 1 místo - kurz v termínu (29. 8. – 27. 9. 2024) - (A1 - B2/C1) https://www.uni-giessen.de/internationales/sprachkurse/in/hsk


TU Dresden - 2 místa - kurzy v termínu (10. 6. - 5. 7. 2024) (A1+ - B2) http://www.idfsk.tudias.de/de/


Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace pro meziuniverzitní dohody do 23. 4. 2024. Studenti si mohou vyplnit přihlášku na max. 2 univerzity.

Podklady k žádosti o jazykový kurz:

• vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

• strukturovaný životopis v němčině nebo v angličtině

• motivační dopis v němčině nebo v angličtině


Případné zájemce prosíme, aby nás o podání přihlášky informovali .


AKTION ČR - Rakousko: Letní kolegia v Českých Budějovicích a Poděbradech


Letní kolegia programu AKTION ČR – Rakousko:

Každý rok se v Českých Budějovicích a Poděbradech setkávají studenti různých studijních oborů z České republiky a Rakouska s jedním společným cílem: učit se jazyk partnerské země a zlepšit tak vzájemné porozumění. Studenti rozvíjí během letního kolegia nejen jazykové, ale také interkulturní kompetence a odborné znalosti z různých oblastí. Čeká vás výuka vedená rakouskými lektory, každodenní komunikace s rakouskými studenty a rozmanitý doprovodný program. Stipendistům je hrazeno ubytování, plná penze, účast na výuce, učební materiály a doprovodný program.


Letní kolegium České Budějovice 2024

Termín: 8. - 27. července 2024

Přihlášení: program, žádost o přijetí

Termín pro podání žádosti: 30. dubna 2024 u pořadatelské VŠ

Požadovaná úroveň němčiny: B2-C1

Účastnický poplatek za celý kurz: 3 500 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (kusova@pf.jcu.cz)

Bližší informace: PF JU - Katedra germanistiky - Sommerkolleg České Budějovice (jcu.cz)


Letní kolegium Poděbrady 2024

Termín: 6. – 21. července 2024

Přihlášení: program, žádost o přijetí

Termín pro podání žádosti: 30. dubna 2024 u pořadatelské VŠ

Požadovaná úroveň němčiny: B1-B2

Účastnický poplatek za celý kurz: 3 500 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Štěpánka Žmudová (zmudova.stepka@seznam.cz)

Bližší informace: Výjezdy a pobyty AKTION | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)


Pro případné dotazy kontaktujte Dům zahraniční spolupráce, paní


Nabídka stipendií na letní a zimní školy a jazykové kurzy v Bavorsku - 2024/2025

můžete využít např. k účasti na následujících letních kurzech německého jazyka:

  *   Sommersprachkurs an der LMU München ZDE

  *   KU Summer School an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ZDE

  *   Intensive German Courses an der TH Aschaffenburg ZDE  

  *   Intensiv-Deutschkurse am IIK Bayreuth ZDE


a na dalších odborných letních školách v němčině nebo angličtině: přehled letních škol 2024 ZDE


O stipendium se mohou ucházet studenti, vědci a zaměstnanci českých veřejných VŠ

do 26. 3. 2024 (poté až do vyčerpání stipendijních prostředků) ZDE

Současně je nutné se individuálně přihlásit na vybraný kurz u pořádající vysoké školy (viz výše).


 ZDE BTHA pozvánka ZaStudiemDoBavorskaLetní kurzy německého jazyka na HHU Düsseldorf


Odbor zahraničních vztahů Rektorátu Univerzity Karlovy informuje o vyhlášení

výběrového řízení na stipendijní pobyty na letní kurzy německého jazyka na HHU

Düsseldorf (3 - 4 stipendijní místa). Výběrové řízení na tyto stipendijní pobyty

pro studenty je opět vyhlášeno přes online aplikaci. Zde najdete podrobné

informace v angličtině a němčině.

Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 14. 2. 2024.


Podklady k žádosti o jazykový kurz:


- vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

- strukturovaný životopis v NJ nebo v AJ

- motivační dopis v NJ nebo v AJ


Případné zájemce prosíme, aby nás o své žádosti o stipendium informovali e-mailem.Němčina

Nabídka online jazykových kurzů na Universität Hamburg v roce 2023.

Termín pro přihlášení do programu je 17. 3. 2023.

Termín pro přihlášení do 3 jazykových intenzivních kurzů, které začínají již v březnu, je již 8. března 2023.


Studenti, kteří se chtějí programu zúčastnit, vyplní přihlášku a pošlou ji přímo paní


Zde přehled online kurzů nabízených na UNI HamburgDalší nabídky jazykových kurzů (informace zveřejňujeme aktuálně pro každou nabídku)


1) Každoroční 4-týdenní letní jazykový kurz v rámci meziuniverzitních dohod (odlišná jazyková úroveň je možná, není však pro začátečníky)


 • na různých německých univerzitách – jejichž seznam je každoročně aktualizován prostřednictvím RUK, kde také probíhá konečné výběrové řízení

 • 1 - max. 2 místa pro studenty/ky ETF

 • přihlásit se může jakýkoliv řádný student/ka ETF

 • kurz je plně hrazen (tzn.poplatky za kurz, ubytování, stravné, kapesné) hostitelskou stranou

 • účastník kurzu si hradí náklady na cestu a zdravotní pojištění z vlastních prostředků


Zahraniční oddělení sestavuje pro RUK pořadník zájemců na základě:


 • motivace

 • výše dosaženého ročníku studia

 • studijních výsledků


Zahraniční oddělení poskytne zájemcům:


 • aktuální seznam univerzit, které kurzy nabízejí pro konkrétní AR

 • formulář přihlášky

 • dále informuje vždy koncem zimního semestru oficiálně o možnosti podat si přihlášku, a to e-mailem, nebo písemným oznámením na nástěnce ve 2.p.


Podrobné informace i přihlášku najdete zde.


Deadline pro odevzdání přihlášky zjistíte dotazem na zahr. oddělení.


2) 1x za dva roky 4-týdenní jazykový kurz financovaný německou církevní organizací Martin-Luther-Bund (srpen, září) na některé z německých univerzit (odlišná jazyková úroveň je možná, není však pro začátečníky)


 • pouze 1 místo

 • kurz zprostředkuje Synodní rada ČCE

 • podmínka je členství v protestantské církvi (ČCE) a doporučení Synodní rady

 • přihlásit se může jakýkoliv řádný student/ka ETF, který/á splňuje výše uvedené podmínky

 • kurz je plně hrazen (tzn. poplatky za kurz, ubytování, stravné, kapesné, cestovné) hostitelskou stranou

 • účastník kurzu si hradí náklady na zdravotní pojištění z vlastních prostředků


Zahraniční oddělení vybere 1 kandidáta/ku pro Synodní radu na základě osobního pohovoru a motivace žadatele/ky o kurz.


Zahraniční oddělení poskytne zájemcům:

 • formulář přihlášky

 • dále informuje vždy koncem zimního semestru oficiálně o možnosti podat si přihlášku, a to e-mailem, nebo písemným oznámením na nástěnce ve 2. p.


Deadline pro odevzdání přihlášky na Synodní radě ČCE je přibližně vždy začátek března.


Další jazykové kurzy


3) Jazykové kurzy v rámci programu ERASMUS+ - obecně


pouze pro studenty ETF, kteří jsou v aktuálním AR již přijati na studjní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus, tzn., že jednotlivé zahraniční univerzity nabízejí za určitých podmínek (placený – neplacený kurz, limitní – bezlimitní účast ) možnost 3-4 týdenního jazykového kurzu, organizovaného většinou v době před začátkem zimního semestru.


Zahr. odd. poskytne zájemcům:


 • aktuální informace, pokud je má, jinak si zjišťuje vše zájemce/kyně

 • v každém případě si zájemce/kyně zajišťuje administrativní náležitosti týkající se přijetí do kurzu sám/a.


4) Jazykové kurzy méně používaných jazyků EU v rámci programu ERASMUS+ - EILC Erasmus Intensive Language Courses


 • pouze pro studenty ETF, kteří jsou v aktuálním AR již přijati na studjní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus a jedou na studium do země mluvící tzv. "malými jazyky"

 • možnost získání finančního příspěvku na kurz od Národní Agentury (NA)

 • kritéria pro NA:

  a) délka následného ERASMUS+ studia v zahraničí

  b) pokročilejší znalost jazyka

  c) nelze posílat studenty, jejichž studijním oborem je jazyk IPLC kurz

 • jazykové kurzy probíhají v měsících červenec, srpen, září


Zahraniční oddělení poskytne zájemcům:


 • aktuální informace

 • případně formulář přihlášky


5) Jazykové kurzy v rámci mezivládních a kulturních dohod - podrobnou nabídku zveřejňuje včetně případných změn Dům zahraniční spolupráce .


Zahraniční oddělení poskytne zájemcům:


 • aktuální informace

 • případně formulář přihlášky


Další informace o jiných jazykový kurzech najdete v průběhu akademického roku na nástěnce zahr. odd. ve 2. p. v budově ETF, č. dv. 220.


Poslední změna: 23. duben 2024 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám