Jazykové kurzy


Jazykové kurzy

Pravidelné jazykové kurzy přes ETF:Němčina


1/ Každoroční 4-týdenní letní jazykový kurz v rámci meziuniverzitních dohod (odlišná jazyková úroveň je možná, není však pro začátečníky)


na různých německých univerzitách – jejichž seznam je každoročně aktualizován prostřednictvím RUK, kde také probíhá konečné výběrové řízení


- 1 - max. 2 místa pro studenty/ky ETF


– přihlásit se může jakýkoliv řádný student/ka ETF


-  kurz je plně hrazen (tzn.poplatky za kurz, ubytování, stravné, kapesné) hostitelskou stranou


-   účastník kurzu si hradí náklady na cestu a zdravotní pojištění z vlastních prostředkůZahr. odd. sestavuje pro RUK pořadník zájemců na základě:


- motivace


- výše dosaženého ročníku studia


- studijních výsledkůZahraniční odd. poskytne zájemcům:- aktuální seznam univerzit, které kurzy nabízejí pro konkrétní AR


- formulář přihlášky


- dále informuje vždy koncem zimního semestru oficiálně o možnosti podat si přihlášku, a to e-mailem, nebo písemným oznámením na nástěnce ve 2.p.Podrobné informace i přihlášku najdete  zde.


Deadline pro odevzdání přihlášky zjistíte dotazem na zahr. oddělení.2/ 1x za dva roky 4-týdenní jazykový kurz financovaný německou církevní organizací Martin-Luther-Bund (srpen, září) na některé z německých univerzit (odlišná jazyková úroveň je možná, není však pro začátečníky)


-    pouze 1 místo


-    kurz zprostředkuje Synodní rada ČCE


- podmínka je členství v protestantské církvi (ČCE) a doporučení Synodní rady


- přihlásit se může jakýkoliv řádný student/ka ETF, který/á splňuje výše uvedené podmínky


-    kurz je plně hrazen (tzn. poplatky za kurz, ubytování, stravné, kapesné, cestovné) hostitelskou stranou


-    účastník kurzu si hradí náklady na zdravotní pojištění z vlastních prostředků


Zahr. odd. vybírá 1 kandidáta/ku pro Synodní radu na základě osobního pohovoru a motivace žadatele/ky o kurzZahr. odd. poskytne zájemcům:


- formulář přihláškydále informuje vždy koncem zimního semestru oficiálně o možnosti podat si přihlášku, a to e-mailem, nebo písemným oznámením na nástěnce ve 2. p.


Deadline pro odevzdání přihlášky na Synodní radě ČCE je přibližně vždy začátek března.Další jazykové kurzy:
3/ Jazykové kurzy v rámci programu ERASMUS - obecně


- pouze pro studenty ETF, kteří jsou v aktuálním AR již přijati na studjní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus, tzn., že jednotlivé zahraniční univerzity nabízejí za určitých podmínek (placený – neplacený kurz, limitní – bezlimitní účast ) možnost 3-4 týdenního jazykového kurzu, organizovaného většinou v době před začátkem zimního semestru


Zahr. odd. poskytne zájemcům:


- aktuální informace, pokud je má, jinak si zjišťuje vše zájemce/kyně


- v každém případě si zájemce/kyně zajišťuje administrativní náležitosti týkající se přijetí do kurzu sám/a.
4/ Jazykové kurzy méně používaných jazyků EU v rámci programu ERASMUS - EILC  Erasmus Intensive Language Courses


- pouze pro studenty ETF, kteří jsou v aktuálním AR již přijati na studjní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus a jedou na studium do země mluvící tzv. "malými jazyky"


- možnost získání finančního příspěvku na kurz od Národní Agentury (NA)


- kritéria pro NA:


a) délka následného ERASMUS studia v zahraničí


b) pokročilejší znalost jazyka


c) nelze posílat studenty, jejichž studijním oborem je jazyk IPLC kurzu


-     jazykové kurzy probíhají v  měsících červenec, srpen, záříZahr. odd. poskytne zájemcům:


-    aktuální informace, případně formulář přihlášky
5/ Jazykové kurzy v rámci mezivládních a kulturních dohod - podrobnou nabídku zveřejňuje včetně případných změn  Dům zahraničních služeb MŠMTZahr. odd. poskytne zájemcům:


-    aktuální informace, případně formulář přihláškyDalší informace o jiných jazykový kurzech najdete v průběhu akademického roku na nástěnce zahr. odd. ve 2. p. v budově ETF, Černá 9, 115 55 Praha 1Poslední změna: 25. březen 2017 15:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám