Kurzy v Chotěboři

Kurzy v Chotěboři - součást studia


Kurzy ETF UK v Chotěboři


Již 20 let pořádá ETF UK pro studenty všech oborů pětidenní pobyt v Chotěboři. Tento pobyt se koná v rekreačním středisku ČCE na pomezí Železných hor a Českomoravské vrchoviny vždy druhý týden v září. Během tohoto pobytu zde paralelně probíhají tři kurzy.


Studenti prvního a druhého ročníku programu Evangelická teologie mívají v září před začátkem ziního semestru v Praze na fakultě několikatýdenní intenzivní kurz biblické řečtiny (v prvním ročníku, trvá dva týdny), resp. hebrejštiny (ve druhém ročníku, trvá čtyři týdny). V Chotěboři společně stráví druhý týden těchto jazykových kurzů. Účast na intenzivních jazykových kurzech včetně chotěbořského týdne je pro studenty programu ET povinná.


Pro všechny ostatní studenty ETF UK, tedy pro studenty vyšších ročníků programu ET a pro studenty všech ročníků programů SPP, DKPP, TKT, TSE i studenty doktorských programů, nabízí ETF UK v Chotěboři jeden volitelný kurz, koncipovaný jako blokový seminář (probíhá pouze v Chotěboři a obvykle ho lze absolvovat buď aktivní účastí na místě za 2 kredity nebo aktivní účastí + odevzdáním paperu na 4 kredity). Tento kurz je mezioborový a nepřekrývá se s obvyklou nabídkou během semestrů, takže se ho mohou účastnit studenti všech studijních programů ETF UK. Vypisuje a hodnotí ho zpravidla katedra vyučujícího, který kurz v daném roce vede.


Cílem pobytu v Chotěboři je 1) umožnit studentům soustředěné studium mimo dosah jejich obvyklého, často rozptylujícího, prostředí; 2) posílit studentský kolektiv napříč ročníky a studijními programy; 3) zažít studium na ETF UK jako duchovní cestu; 4) kreativní mezioborovou diskusí posílit motivaci ke studiu a 5) protáhnout těla účastníků výlety kolem peřejů řeky Doubravy.


Ubytování i výuka probíhají v rekreačním středisku ČCE v Chotěboři. Fakulta část nákladů na ubytování a stravu dotuje, účastníci ale na pobyt přispívají, a to částkou, která nepřevyšuje 2.500,- Kč za pobyt.

Pokud chcete nahlédnout pod pokličku chotěbořských pobytů, podívejte se na fotogalerii.

Pro bližší informace o pobytu v Chotěboři se obraťte na

Poslední změna: 7. březen 2024 21:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám