Dohoda o vydání publikace

Dohoda o vydání publikace


Každá publikace (kniha, článek, kapitola v knize či sborníku, referát...), která má být vykázána v rámci některého z grantů,

musí obsahovat "věnování" - text, z něhož bude jednoznačně zřejmé, k jakému grantu se výstup vztahuje.


Stejně tak o každé publikaci, jejíž vydání bude dotováno z některého grantu, musí být sepsána dohoda o finančním příspěvku

na vydání publikace.Dohoda o vydání publikace v českém jazyce

Dohoda o vydání publikace v anglickém jazyceVe vzoru dohody je uvedena i povinná "věnovací" věta:


„Tato publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného záměru/grantu ……… (evidenční číslo projektu) –

…………… (přesný název projektu) a vychází s jeho finanční podporou.“
Do vzoru je třeba doplnit přesný název a registrační číslo grantu. Obojí naleznete zde Granty a projekty ETF UK


Poslední změna: 14. duben 2017 13:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám