Dohoda o vydání publikace

Každá publikace (kniha, článek, kapitola v knize či sborníku, referát...), která má být vykázána v rámci některého z grantů, musí obsahovat "věnování" - text, z něhož bude jednoznačně zřejmé, k jakému grantu se výstup vztahuje.


Stejně tak o každé publikaci, jejíž vydání bude dotováno z některého grantu, musí být sepsána dohoda o finančním příspěvku na vydání publikace.Dohoda o vydání publikace v českém jazyce


Dohoda o vydání publikace v anglickém jazyceVe vzoru dohody je uvedena i povinná "věnovací" věta:


„Tato publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného záměru/grantu ……… (evidenční číslo projektu) – …………… (přesný název projektu) a vychází s jeho finanční podporou.“Do vzoru je třeba doplnit přesný název a registrační číslo grantu. Obojí naleznete zde Granty


Poslední změna: 27. říjen 2022 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám