Katedra teologické etiky

Vedoucí katedry teologické etiky

odb. as. Pavel Keřkovský, Dr.

221 988 319


Katedra teologické etiky existuje na fakultě od r. 1950 (dlouho pod názvem sociální teologie), a zabývá se dějinami křesťanského morálního myšlení i aktuálními mravními problémy v perspektivě moderní evangelické teologie.

Lidé na katedře teologické etiky


vedoucí

odb. as. Pavel Keřkovský, Dr.

docent

Doc. Jindřich Halama, Dr.

Doc. Petr Gallus, Ph.D.

odborný asistent

Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.

Ing. Ondřej Fischer, MA, Ph.D.

emeritní profesor

ThDr. Ing. Jakub S. Trojan


Poslední změna: 8. únor 2022 13:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám