Katedra teologické etiky

Vedoucí katedry teologické etiky

doc. Petr Gallus, Ph.D.

221 988 511


Katedra teologické etiky existuje na fakultě od r. 1950 (dlouho pod názvem sociální teologie), a zabývá se dějinami křesťanského morálního myšlení i aktuálními mravními problémy v perspektivě moderní evangelické teologie.

Lidé na katedře teologické etiky


vedoucí

Doc. Petr Gallus, Ph.D.

docent

Doc. Jindřich Halama, Dr.

odborný asistent

Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.

Ing. Ondřej Fischer, MA, Ph.D.

odb. as. Pavel Keřkovský, Dr.

emeritní profesor

ThDr. Ing. Jakub S. Trojan


Poslední změna: 3. květen 2023 07:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám