prof. ThDr. Jan Štefan

vedoucí katedry systematické teologie


221 988 317

5. patro, č. dv. 512

konzultační hodiny: podle dohody emailem


Profil v SISu

WhoIs

Wikipedie


specializace:

Přednášky: theologická encyklopedie; kurzy z evangelické dogmatiky a theologie 20. století.

Badatelská specializace: soteriologie, eklesiologie a eschatologie – v luterském pohledu, s ekumenickým výhledem; německá a česká evangelická theologie 20. století; dialektická theologie; Martin Luther; Karl Barth; nejnověji Dietrich Bonhoeffer.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS A KVALIFIKACE


1977–1983

studium Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze (1981/82: Katechetisches Oberseminar Naumburg/S.)

1985

farářská zkouška

1985–1987

postgraduální studium evangelické teologie

25. 6. 1991

jmenování docentem

19. 5. 2008

jmenování profesorem


VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost je evidována v databázi OBD a zahrnuje přes sto odborných a popularizujících článků v českých a německých odborných i církevních časopisech. Prof. Jan Štefan je též autorem těchto monografií:


  • Jan ŠTEFAN, Vyvýšení Syna člověka. Sedm postních a osm velikonočních kázání na Evangelium podle Jana, Středokluky: Z. Susa, 1997.

  • Jan ŠTEFAN, Karl Barth a ti druzí. Pět evangelických theologů 20. století. Barth – Brunner – Tillich – Althaus – Iwand, Brno: CDK, 2005.

  • Jan ŠTEFAN, Pane, ke komu bychom šli? 21 kázání, Praha: Kalich, 2018.
Poslední změna: 6. březen 2023 12:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám