Peter Morée Dr.

odborný asistent na katedře církevních dějin


221 988 320

3. patro, č. dv. 307

konzultační hodiny


ORCID:

Scopus ID: 55935734900


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

ResearchGate


specializace:

badatelské a didaktické působení na katedře církevních dějin a v rámci několika neziskových organizací; dějiny středověku, nacionalismus a náboženství v 19. století, komunismus a náboženství, lidská práva.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS


2008 –

 • Odborný asistent na katedře církevních dějin ETF UK. Pedagogická a badatelská činnost především v oblasti církevních dějin 19. a 20. století. V rámci tohoto úvazku:

 • Redaktor cizojazyčného časopisu Communio Viatorum

 • Vedoucí badatelského projektu „Josef Lukl Hromádka (1889-1969) a český protestantismus v letech 1945-1989“, financovaný Grantovou agenturou Akademie věd České republiky (IAA801830801, 2008-2011).


1999 – Pedagog v programu Council for International Exchange of Education (kurz Concepts of Czech National Identity)


1998 – 2006

Spolupráce s Protestantskou církví v Nizozemsku na vzdělávacích projektech s partnery ze střední a východní Evropy. Vypracování koncepce a implementace rozsáhlých kurzů „Religion and Society“ o roli náboženství ve společnosti v transformaci s ohledem na lidská práva, demokracii, etnickou identitu a teologii. Kurzy v České republice, Slovensku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku, Bosně, Bulharsku a Makedonii.


Dále vytváření síť mezi teologickými učilišti a církve ve střední Evropě formou každoročních konferencí.


1993 - 1999

Badatelský projekt na české 14. století a jeho význam v českém nacionalismu na Univerzitě v Amsterdamu a Evangelické Teologické Fakultě Univerzity Karlovy, ze kterého vznikl doktorát obhájený na Amsterdamské universitě.


1991 - 1993 Učitel náboženství na dvou středních školách v Nizozemsku


Aktivity v občanské oblasti:

 • Zakládající člen občanského sdružení Institut Pontes, která se mj. zaměřuje na podporu nezávislých iniciativ na Kubě, obzvlášť z prostředí kubánských církví. Jedná se o disidenty, o občanské aktivity v oblasti vzdělání, politické orientace atd. Pravidelné návštěvy Kuby od roku 2001.

 • Zakládající člen Nadace Divoké husy, předseda správní rady od r. 2003 do r. 2009.

VZDĚLÁNÍ


1993-1999 Doktorát z oboru církevních dějin, obhajoba v Amsterdamu

1990-1991 Studium českých dějin v Praze

1987-1990 Studium teologie a češtiny v Utrechtu a Amsterdamu

1986-1987 Studium teologie v Praze

1982-1986 Studium teologie v Utrechtu

1976-1982 Gymnazium v Rotterdamu


VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Samostatné a ostatní publikace či články:

2016:

 • Peter Morée, Libor Ovečka, Mireia Ryšková, Die Laien in der katholischen Kirche Tschechiens zwischen 1948 und 1989 im Spiegel der jüngsten Kirchengeschichte, in: Kranemann, Benedikt, Petr Štica, Diaspora als Ort der Theologie: Perspektiven aus Tschechien und Ostdeutschland,Würzburg: Echter Verlag, 2016, 119-136. ISBN 978-3-429-03856-4.

 • Překlad: Tomáš Halík, De nacht van de biechtvader, Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid, Zoetermeer: Boekencentrum, 2016 (česky: Noc zpovědníka)


2015:

 • Peter Morée, Jiří Piškula, "Nejpokrokovější církevní pracovník". Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 – 1969. Benešov: EMAN, 2015. ISBN 978-80-88060-03-1.

 • Die Rolle der nicht römisch-katholischen Kirchen in der tschechischen Öffentlichkeit, in: Ost-West Europäische Perspektiven, 2015 (16), 4, 314-320.

 • Was sagen wir über Hus in dem säkularisierten tschechischen Kontext?, in: Ökumenische Rundschau, 3/2015, 323-337.

 • Die Rezeption und Instrumentalisierung des Jan Hus von Martin Luther bis Johannes Paul II, in: Communio Viatorum, 2015 (LVII), 1, 19-40.

 • Recepce Jana Husa a české reformace v 19. a 20. století: hudba jako zrcadlo narativů o české identitě, in: Křesťanské revue, 2015 (LXXXII), 4, 5-14.

 • Nový film Jiřího Svobody a Evy Kantůrkové Jan Hus: promarněná šance, in Křesťanské revue, 2015 (LXXXII), 4, 49-50.

 • Nosná interpretace musí opustit formu "hrdinského diskurzu", in: Církevní dějiny, 18/2015.

 • "Wir mögen in mit ehren wol heilig nennen." Jan Hus und die Böhmische Reformation, in: Michael Biehl/Ulrich Dehn (Hg.), Reformationen. Momentaufnahmen aus einer globalen Bewegung, Hamburg: Missionshilfe Verlag, 2015, 15-31.

 • Remembering Jan Hus Six Hundred Years after the Stake, in: Lutheran Forum, Vol. 49, No. 4, Winter 2015, 39-44.


2014:

 • Allies Against the Imperial West. Josef L. Hromádka, the Ecumenical Movement and the Internationalization of the Eastern Bloc since the 1950s, in: Katharina Kunter, Annegreth Schilling (Ed.), Globalisierung der Kirchen. Der Ökumenische Rat der Kirchen und die Entdeckung der Dritten Welt in den 1960er und 1970er Jahren, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, 167-188.

 • Loyalitätsverlust im Namen des Nationalismus. Die tschechischen Protestanten und der Erste Weltkrieg, in: Hans-Georg Ulrichs (Hg.), Der Erste Weltkrieg und die reformierte Welt, Forschungen zur Reformierten Theologie, Band 3 Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2014, 154-165.

 • "To make use of the enormous positive and actual potential of the Hussite Movement.": The role of the Bohemian Reformation in relations between the Czech Protestants and the Communist Regime, in: Zdeněk V. David, David R. Holeton (eds.), The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 9, Filosofický časopis, Special Issue Number 1/2014, Prague: Filosofia, 2014, 309-323.

 • J.L. Hromádka a pražské jaro, in: Pavel Hlaváč, Peter Morée (eds.), Cesta církve VII, Praha: ČCE, 2014, 7-24.

 • Farář a senior Miroslav Rodr - odnětí státního souhlasu kvůli prohlášení "Synod svému národu" z roku 1969, in: Pavel Hlaváč, Peter Morée (eds.), Cesta církve VII, Praha: ČCE, 2014, 56-61.

 • Prohlášení a vyjádření z církevního prostředí z roku 1968, in: Pavel Hlaváč, Peter Morée (eds.), Cesta církve VII, Praha: ČCE, 2014, 119-126.

 • Edice: Cesta církve VII, Praha: ČCE, 2014

 • Překlad: Tomáš Halík, Geduld met God, Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven, Zoetermeer: Boekencentrum, 2014 (česky: Vzdáleným nablízku)


2013:

 • Ašský farář Jaroslav Dokoupil odsouzen v procesu s velezrádci, in: Pavel Hlaváč, Peter Morée, Cesta církve VI, Praha: ČCE, 2013, 7-11.

 • Josef Tobiáš, žatecký vikář v Chomutově, Pavel Hlaváč, Peter Morée, Cesta církve VI, Praha: ČCE, 2013, 46-47.

 • A Broken Man? Josef L. Hromádka in 1968 and 1969, in: Peter Morée et al., Protestants in the 20th century between Faith, Dreams, and Power, Benešov: EMAN, 2013, 53-67.

 • Memoranda synodní rady Ministerstvu školství a kultury, in: Pavel Hlaváč, Peter Morée, Cesta církve VI, Praha: ČCE, 2013, 99-132.

 • "Nový tak národ lvů povstane z hrobů dědů zpráchnivělých!" Česká reformace v opeře a oratoriích, in: Petr Hlaváček et al., O Felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace, Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Filosofia, 2013, 316-330.

 • Naši nebo jejich? Pohledy českých evangelíků na slovanské věrozvěsty, in:Marek Junek (ed.) Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení, Praha: Togga, 2013, 153-165.

 • Edice: Protestants in the 20th Century between Faith, Dreams, and Power, Benešov: EMAN, 2013. Cesta církve VI, Praha: ČCE, 2013.


2012:

 • Balancieren zwischen Theologie und Politik. Das Ringen Josef L. Hromádkas um einen Zusammenklang von christlicher Kirche und kommunistischem Regime, in: Jens Schröter (ed.), Die Rolle der Theologie in Universität, Gesellschaft und Kirche. Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Band 36, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012, 96-120.

 • Theology in the Struggle for Survival of the Church. Two Theological Statements of Loyalty of Czech Protestants to the Communist Regime, in: Julius Filo (ed.), Christian World Community and the Cold War, International Research Conference in Bratislava, Bratislava: Evangelical Theological Faculty of the Comenius Faculty in Bratislava, 2012, 297-317.

 • Die Situation der Kirchen in der Tschechischen Republik: Das Erbe von Nationalismus und Kommunismus, in: Ost-West Europäische Perspektiven, 13. Jahrgang 2012, Heft 4, 266-272.

 • Ecumenical and interreligious learning in a context of diversity. The courses Religion and Society of the Dutch Hendrik Kraemer Institute, in: Martin Friedrich u.a., Glaubensbildung, Die Weitergabe des Glaubens im europäischen Protestantismus, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012, 391-402.

 • Ökumenisches und interreligiöses Lernen vor dem Hintergrund der Diversität, in: Martin Friedrich u.a., Glaubensbildung, Die Weitergabe des Glaubens im europäischen Protestantismus, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012, 403-415.

 • „Rány minulosti“ nebo „hojení vzpomínek“?, in: Tomáš Trusina, Bernard Martin (ed.), Není už rozdíl? Keine Unterschiede mehr? No more difference?, Benešov: Eman, str. 26-32, ("Wounds of the Past" or "Healing of Memories" 60-66, "Wunden der Vergangenheit" oder "Heilung der Erinnerungen", 95-102).

 • (spolu s Filipem Ženatým) Bedřich Blahoslav Bašus, in: Pavel Hlaváč, Peter Morée (ed.), Cesta církve V, Praha: ČCE, 2012, 19-28.

 • (spolu s Matějem Opočenským) Antonín Verner. Zápas o solidaritu církve, in: Pavel Hlaváč, Peter Morée (ed.), Cesta církve V, Praha: ČCE, 2012, 35-54.

 • (jako editor spolu s Pavlem Hlaváčem) Cesta církve V, Praha: ČCE, 2012.


2011:

 • “On the basis of the historical background of the Hussite reformation we regard the socialist movements as a part of our history.” The Political Function of the Bohemian Reformation for Czech Protestants in the Twentieth Century, in: Filosofický časopis / Journal of Philosophy, Special Issue Number 3, 2011, 340-359.

 • Gemeinsame Erinnering an 1989 in Ost und West? Die Inkompatabilität des europäischen Geschichtsbildes zwischen Tschechien und den Niederlanden, in: Bubmann, Peter, e.a., Erinnern, um Neues zu wagen. Europäische Gedächtniskulturen. Evangelische Perspektiven, Erlangen: Bildung evangelisch in Europa, 2011, 211-220.

 • „Die Kirche befreien vom äusserlichem Institutionalismus.“ Die Idee vom Ende des konstantinischen Zeitalters bei Josef L. Hromádka und seinen Schülern, in: Fitschen, Klaus, Staat und Kirche, „Theologische Tage“ zum 600jährigen Bestehen der Universität Leipzig, Dokumentation der Tagung vom 26.-29. Oktober 2009, Leipzig: Universität Leipzig, 2011, 37-60.

 • „Naše oddanost socialistické společnosti jest bez výpovědi.“ Snahy Josefa L. Hromádky o soulad mezi církví a režimem, in: Pavel Hlaváč, Peter C.A. Morée, Cesta církve III, Praha: ČCE, 2011, 34-49.


2010:

 • „Postoje Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku k nacismu. Osud faráře částečně židovského původu v letech 1936–1946“, Teologické reflexe 2/2010, 162-174.

 • „‘Unsere Kirchen sind die Verkörperung, ein Extrakt der Kleinbürgerlichkeit.‘ Die politische Funktion der Idee vom Ende des konstantinischen Zeitalters in der tschechischen Theologie“, Klaus Fitschen, Siegfried Hermle, Katharina Kunter, Claudia Lepp und Antje Roggenkamp-Kaufmann (eds.), Die Politisierung des Protestantismus. Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland während der 1960er und 70er Jahre, Göttingen 2010, s. 302-325.


2009:

 • Similiter predicator The Relation of the Postils of Milíč of Kroměříž to his Work and the Jerusalem Community, in: Zdeněk David, David Holeton (ed.), Bohemian Reformation and Religious Practice, Volume 7, Praha 2009, 61-71.

 • „Jak ČCE nabyla ducha svobody a jak o něj přišla, Roky 1968 až 1977“, in: Cesta církve 1, knižnice studijních textu Ceskobratrské církve evangelické, Praha: CCE, str. 29-49.

 • „Nejtěžší období v živote sjednocené církve. Krizové období CCE 1969-1977 očima synodního kurátora Františka Škarvana“, in: Ex archivis ecclesiae. Sborník příspěvku historiku a archivářů k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v ceských zemích, Praha: CCE 2009, str. 84-98.

 • „Česká víra není římská víra, nýbrž husitská, českobratrská“, Český nacionalismus a jeho evangelická podoba, Studie a texty, 14, 2009, 111-123.


2008:

 • Smysl a poslání národní existence? Český mesianismus a jeho evangelická podoba, in: Jakub Keller (ed.), Evangelická identita, Benešov 2008, str. 47-55.

 • Novozákoník Josef Bohumil Souček k vysídlení sudetských Němců a komunistickému převratu, in: Pavel Marek, Jiří Hanuš, Osobnost v církvi a politice, Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, Knižnice studijních textů Českobratrské církve evangelické, Praha 2008, str. 72-86.

 • Praag, reisgids voor de bewuste bezoeker, Zoetermeer 2008.

 • Pokračování řady „Minulost ještě živá“ v Českém bratru (archivní dokumenty z období 1968-1989 s výkladem).

 • Od kázání k společenství a častému přijímání, Eucharistie v Milíčových kázáních pro svátek Božího těla, in: Pavel B. Kůrka, Jaroslav Pánek, Miloslav Polívka (ed.), Angelus pacis, sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, Praha 2008, str. 143-158.


2007:

 • The Making of the Czech Ecumenical Bible Translation (1961-1979), Shaping a new ecumenical community in times of communist oppression, in: H. de Roest, W. Wischmeyer (ed.), Heiliger Text, Die identitätsbildende Funktion klassischer Texte innerhalb einer Gemeinschaft, Groningen 2007.

 • Národnost, http://www.czechkid.cz/si1420.html (česky), http://czechkid.eu/si1420.html (anglicky) - článek v rámci multikulturního projektu Czechkid.

 • Česko-německé vztahy, http://www.czechkid.cz/si1010.html (česky), http://czechkid.eu/si1010.html (anglicky) - v rámci multikulturního projekt Czechkid.

 • Not Preaching from the Pulpit, but Marching in the Streets: The communist use of Jan Hus, in: Zdeněk David, David Holeton (ed.),  The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 6, Praha 2007, str. 283-296.

 • Kapstokken aan de Moldau, Een spirituele reisgids voor Praag, Benešov, 2007.

 • Die Aussiedlung der Sudetendeutschen in der tschechischen kirchlichen Presse, in: Peter Maser, Christian-Erdmann Schott (ed.), Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte, Folge 8, Münster 2007, str. 300-314.

 • Between Solidarity and Emigration. The case of Tomáš Bísek, pastor of the Evangelical Church of the Czech Brethren, in: Communio Viatorum, XLIX, 2007, Nr. 3, str. 344-360.

 • Smutek národní identity, in: Křesťanská revue, LXXIV, 2007, 5, str. 2-4.

 • Žijeme uvědoměle v socialistické společnosti, Ke genezi Tezí KEBF z r. 1977, in: Protestant, 9, 2007, str. 8-9.

 • Řada „Minulost ještě živá“ v Českém bratru (archivní dokumenty z období 1968-1989 s výkladem).

 • Charta 77 und Kuba heute: Wiederholt sich ökumenische Geschichte? Der Einsatz der Tschechischen Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder für Kubas Dissidenten, in: Ökumenische Rundschau, Januar 2007, 56. Jahrgang, Heft 1, str. 53-68.


2006:

 • Liturgy and Protestantism, in: Communio Viatorum, XLVIII, 2006, no. 3, str. 187-191.

 • Novozákoník Josef Bohumil Souček k vysídlení sudetských Němců a komunistickému převratu, in: Pavel Marek, Jiří Hanuš, Osobnost v církvi a politice, Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, Brno 2006, str. 503-514.

 • Peter C.A. Morée, Alexandru Neagoe (ed.), Faces of Diaconia, Towards a Christian Understanding of Social Services, Utrecht-Timisoara 2006.


2005:

 • Identity, religion and human rights in the Balkans, The Macedonian Case of Archbishop Jovan in its broader context, in: Helsinki Monitor, Vol. 16, 2005, no. 4, str. 278-296.


2004:

 • Religie en conflict in Midden- en Oost-Europa [Náboženství a konflikt ve střední a východní Evropě], in: Wereld en Zending, Tijdschrift voor interculturele theologie, 3/2004, p. 66-74.

 • The Eucharist in the Sermons on Corpus Christi of Milicius de Cremsir, in: Zdeněk David, David Holeton (ed.),The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 5, Part 1 , Praha 2004, str. 65-76.

 • A New Day Dawning, African Christians Living the Gospel, Essays in Honor of Dr. J.J. Visser, Zoetermeer 2004.

 • Christliche Identität bei den Böhmischen Brüdern im 15. Jahrhundert, in: Ed Noort (ed.), Religion und Normativität, Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt, Vorträge der dritten Konferenz der mittelsüdosteuropäischen und niederländischen Theologischen Fakultäten in Groningen, Groningen 2004, str. 81-92.


do r. 2002:

 • Das eschatologische Verständnis des Prager Prediger Militsch von Kremsier, in: Ed Noort, Mladen Popović (ed.), Hoffnung für die Zukunft, Modelle des eschatologischen und apokalyptischen Denkens, Groningen 2002, p. 88-95.

 • Jan Hus as a threat to the German future in Central Europe, The Bohemian Reformer in the controversy between Constantin Höfler and František Palacký, in: David Holeton, Zdeněk David (ed.), The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 4, Prague 2002, p. 295-307.

 • De communistische wederopstanding van Johannes Hus. Historicus Zdeněk Nejedlý als brug tussen de democratische Tsjechoslowaakse Republiek en de communistische dictatuur. [Komunistické vzkříšení Jana Husa. Historik Zdeněk Nejedlý jako most mezi demokratickým Československem a komunistickou diktaturou], in: Transparant, November 2001, p. 13-16.

 • S Milíčem do nového tisíciletí, EK 2001, Kalich, Praha, s. 96 - 100.

 • The Role of the Preacher according to Milicius de Chremsir, in: Zdeněk David, David Holeton (ed.), The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 3, Prague 2000, p. 35-48.

 • Preaching in Fourteenth-Century Bohemia, The life and ideas of Milicius de Chremsir and his significance in the historiography of Bohemia, Heršpice 1999.

 • Missiologische Verkenning van Midden- en Oost-Europa, Utrecht 1999.

 • „The Dating of the Postils of Milicius de Chremsir“ in: Listy filologické, no. 1-2, 1998, p. 64-83.

 • „Česká evangelická teologie v očích jednoho cizince“, in: Ročenka Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 1993-1996, Praha 1996, p. 65-71.

 • J. S. Bach and Sons, Harmonie 4 / 1, 1996.

 • 6 cello sonatas, Harmonie 4 / 3, 1996.

 • Matoušovy pašije na výšinách barokní hudby, Lidové noviny 8 / 90 / 15 / 15. dubna.

 • Bach kontra Telemann, Lidové noviny 8 / 168 / 21. července.

 • Ohnivost božského Čecha, Lidové noviny 8 / 172 / 26. července.


Recenze:

 • Churches under Communism, Hartmut Lehmann, Jens Holger Schj?rring (ed.), Im Räderwerk des »real existierenden Sozialismus«. Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis Gorbatschow, Göttingen (Wallstein) 2003, 164 pp, in: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 97, 2007, Helsinki 2007, str. 298-300.

 • Struggling for Dignity, Review on Jakub S. Trojan, Idea lidských práv v české duchovní tradici, Prague 2002, published in: Communio Viatorum, XLV 2003, II, p. 172-176.

 • Zápas církví s Helsinským procesem (review on Katharina Kunter, Die Kirchen im KSZE-Prozess 1968-1978, Stuttgart 2000), in: Protestant 9/2000, November 2000, p. 7-10

 • The struggle of the churches with the Helsinki Process (review on Katharina Kunter, Die Kirchen im KSZE-Prozess 1968-1978, Stuttgart 2000), in: Helsinki Monitor (journal of the Netherlands Helsinki Committee), December 2000.


Poslední změna: 8. únor 2022 12:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám